Sök

Sök

Enkätverktyg

Websurvey stängs i januari 2023. Som användare uppmanas du att spara ner resultatet från dina enkäter. Nytt enkätverktyg på Försvarshögskolan från och med vårterminen 2023 är Sunet Survey

Använd en enkätmall

I Websurvey har vi skapat några mallar som du kan utgå ifrån när du skapar din enkät.

Enkätmallar Pdf, 132.3 kB.

Spara rapport

Logga in i Websurvey och klicka på namnet för den enkät du vill spara rapport från. Gå till fliken Enkätens rapporter och klicka därefter på Skapa ny rapport:

Skapa ny rapport

Sedan klickar du på Visa rapporten:

Visa rapporten

Därefter trycker du Ctrl + P på tangentbordet för att få en utskriftsvy som du kan välja att spara som PDF.

Manualer

Websurveys manual når du via huvudmenyn i inloggat läge. Några instruktionsfilmer kring olika frågetyper och hur de skapas finns att hitta på FHS Play.

Dela: