Sök

Enkätverktyg

Websurvey används för kursvärderingar och andra undersökningar på Försvarshögskolan. Inloggning sker med FHS-konto och manualer finns inbyggda i systemet

För höstens kursvärderingar 2019 är Websurvey det enkätverktyg som rekommenderas för hela FHS. Möjligheten till support kommer dock att vara begränsad då Canvas rullas ut samtidigt.

Skicka in ditt underlag

Om du som lärare skickar in ett underlag till kursvärdering innan midsommar så skapar vi en enkät åt dig. Därefter hittar du dina enkäter i Websurvey och kan redigera dem. Skicka dina kursvärdering till lms@fhs.se. Glöm inte ange kursens namn och kurskod(er).

Börja skapa enkät

Logga in i Websurvey via länken https://fhs.websurvey.se. Hjälp och manualer hittar du i menyn i inloggat läge.


Dela: