itslearning - användning och inlogg för dig som utbildar

Försvarshögskolan använder itslearning som lärplattform. I itslearning LMS (learning management system) finns bland annat utbildningsmaterial, kursuppgifter och utvärderingar

Hur använder du itslearning LMS?

» Aktiviteter

» Behörigheter

» Resurser

Frågor eller support, kontakt

För mer information eller support kontakta FHS IT-pedagoger på lms@fhs.se eller skicka en supportfråga via vårt formulär.

Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen skall information om behandling av personuppgifter lämnas till de registrerade. I itslearning LMS registreras Försvarshögskolans personal, studenter och deltagare inom projekt för att kunna genomföra utbildning, för att underlätta kommunikation samt för att underlätta utsökning och radering av användarkonton efter avslutad utbildning. De uppgifter som registreras är: förnamn, efternamn, kurs, användarnamn och e-postadress.

Ansvar för information och kursmaterial

Kursansvariga, lärare och annan personal samt studenter ansvarar för det material som hon eller han laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör i itslearning LMS. Det innebär att det material som laddas upp eller på annat sätt tillgängliggörs där ska vara anpassat för utbildningsändamål.

Materialet får inte vara hemligt eller sekretessbelagt enligt de anvisningar som finns i FHS ledningsordning. Materialet får inte heller strida mot personuppgiftslagen eller lagen om upphovsrätt.

Dela: