​Aktiviteter

Med Aktiviteter i itslearning (LMS) menas verktyg som möjliggör interaktion mellan lärare och deltagare i en kurs.

Diskussionsforum

Skapa en skriftlig, strukturerad asynkron diskussion.

» Diskussionsforum - youtubeklipp

Kunskapstest

Skapa kunskapstest med flera olika frågetyper.

» Test - youtubeklipp

Uppgift

Låt deltagarna lämna in svar enskilt och i grupp.

» Uppgift - youtubeklipp

Uppgift med anonym inlämning

Låt deltagarna lämna in anonymt.

» Uppgift med anonym inlämning (PDF, 620 kB)PDF

Uppgift med peer review

När deltagarna ska lämna in en uppgift och sedan läsa någon annan deltagares inlämnade uppgift.

» Uppgift med peer review - youtubeklipp

Registrering

Skapa händelser som användare kan registrera sig för, exempelvis bokning av handledningstillfällen eller dylikt.

» Registrering- youtubeklipp

Undersökning

Samla in information från en grupp studenter, exempelvis kursutvärdering.

» Undersökning - youtubeklipp

Skapa kategori för bedömningsöversikten

Om du vill få en översikt över en kurs i ett program i LMS är det en bra idé att skapa egen kategori under bedömningsinställningar. Då kan du snabbt filtrera bedömningsöversikten och se endast de aktiviteter som ingår i din kurs.

Flera av instruktionsfilmerna är skapade av Högskolan i Kristianstad med licensen Creative Commons.

Dela: