Sök

Urkund - Ouriginal

Urkund är ett webbaserat system som används för att upptäcka och förebygga plagiering. Det har nyligen bytt namn till Ouriginal.

Tillgång till Urkund för lärare

Urkund är integrerat med LMS och lärare kan i samband med att de skapar inlämningsuppgifter välja att svaren ska plagiatkontrolleras via Urkund.

Lärare kan även skaffa en analysadress hos Urkund genom att mejla support@urkund.se. Studenterna mejlar sedan sina svar till analysadressen och en plagiatkontroll görs.

Guider och manualer

Vad kontrollerar Urkund?

Dokumenten matchas mot Internet, förlagsmaterial och Urkunds arkiv med tidigare inskickat studentmaterial i form av PM, uppsatser, för att hitta eventuella plagiat.

Urkund jämför likhet mellan texter och ger en signal. Som lärare måste du alltid själv granska och bedöma om du har att göra med ett plagiat.

För mer information kring Urkund

Om du har frågor kring Urkund på Försvarshögskolan så mejla lms@fhs.se

» Till Urkunds webbplats Här finns mer information kring hur Urkund granskar. Du kan kontakta Urkunds support för stöd och råd kring användning av verktyget

» Om plagiering på Försvarshögskolan

Dela: