Sök

Introduktionsdag för fristående kurser och Officersprogrammet

Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. T-bana: Tekniska högskolan. Se karta.

Gäller för dig som är antagen till:

  • Folkrätt i kris och konflikt (grundkurs 30 hp)
  • Ledningsvetenskap (grundkurs 30 hp)
  • Officersprogrammet (halvgrupp)

Tid


Från 12.30

Kaffe och utlämning av passerkort

13.00-13.20

Välkommen till Försvarshögskolan

13.20-13.40

Biblioteks- och it-resurser

13.40-13.50

Försvarshögskolan som skyddsobjekt


Paus

14.05-14.20

Studiestöd och likabehandling

14.20-14.40

Studentkåren

14.40-15.05

Studier på FHS — vem vänder jag mig till?

16.00

Aktiviteter med kåren

Dela: