Sök

Introduktionsdag för fristående kurser och Officersprogrammet

Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. T-bana: Tekniska högskolan. Se karta.

Gäller för dig som är antagen till:

  • Krigsvetenskap (grundkurs 30 hp)
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden (grundskurs 30 hp)
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden (påbyggnadskurs 30 hp)
  • Militärhistoria (påbyggnadskurs 30 hp)
  • Officersprogrammet (halvgrupp)

Tid


Från 14.45

Kaffe och utlämning av passerkort

15.20-15.40

Välkommen till Försvarshögskolan

15.40-16.00

Biblioteks- och it-resurser

16.00-16.10

Försvarshögskolan som skyddsobjekt


Paus

16.20-16.35

Studiestöd och likabehandling

16.35-16.55

Studentkåren

16.55-17.20

Studier på FHS — vem vänder jag mig till?

17.20

Aktiviteter med kåren

Dela: