Sök
  • Start
  • Lojal in i döden?

Lojal in i döden?

Den som jobbar inom Försvarsmakten förväntas vara lojal, både mot uppgiften och mot sina kamrater. Men vad menas egentligen med lojalitet och mot vem eller vad är du mest lojal när det verkligen gäller? Torbjörn Engelkes, doktorand vid Försvarshögskolan, vill reda ut fenomenet lojalitet ur ett psykologiskt och handlingsmässigt perspektiv.

Torbjörn Engelkes är yrkesofficer och har relativt mycket erfarenhet av att leda insatser inom det militära. Som doktorand inom ledarskap och psykologi utforskar han begreppet lojalitet och hur det tillämpas inom Försvarsmakten.

Avhandling om lojalitet

Torbjörn Engelkes undersöker vad fenomenet lojalitet innebär ur ett psykologiskt och handlingsmässigt perspektiv. Utgångspunkten är att definiera lojalitet som ett frivilligt löfte som innebär att du är beredd att göra personliga uppoffringar eller vidta normbrytande åtgärder till förmån för någon eller något — till exempel en person, en organisation eller en värdering. Det kan handla om allt från att offra tid till att offra sin hälsa eller till och med livet.

— Som anställd i Försvarsmakten så kommer du att hamna i situationer där du måste värdera vad som är viktigast, till exempel att lösa uppgiften eller kamraternas säkerhet, att vara lojal mot din chef eller vara lojal mot hela organisationen. Dessa dilemman behöver problematiseras och diskuteras, säger Torbjörn Engelkes.

Flera lojaliteter kan skapa problem

Ett känt exempel på när det skapat problem att ha flera lojaliteter är när FN-anställde svensken Anders Kompass resolut agerade på en rapport om sexuella övergrepp som franska soldater misstänks ha gjort sig skyldiga till. Han blev hemskickad och persona non grata i FN-sammanhang. Han fick ta konsekvenserna av att han var lojal mot sin uppgift, att värna om att skydda människor.

Visselblåsare som Edward Snowden är ett annat exempel. Samtidigt som han inte är lojal mot sitt system hävdar han sig vara lojal mot amerikaner och vissa frihetsideal.

Vilken lojalitet väger tyngst?

— Min grundtes är att när det väl gäller kommer du vara mest lojal mot den grupp som står dig närmast. Här spelar din sociala identitet och vilken kontext du befinner dig i stor roll. I en viss situation kanske du främst ser dig som officer, i en annan som pappa och i en tredje som kompis. Om du under en period umgås mycket med familjen och får ett uppdrag som innebär att du blir utlandsstationerad så kanske du väljer bort det för att vara nära familjen. Om du däremot redan är på plats utomlands och behöver lösa en uppgift så kommer din lojalitet snarare ligga hos dina kamrater och uppgiften då känslorna för familjen kan kännas mer abstrakta och längre bort, säger Torbjörn Engelkes.

I arbetet med sin avhandling har Torbjörn Engelkes intervjuat högt uppsatta chefer inom Försvarsmakten, det har bland annat bekräftat behovet av att problematisera lojalitetsbegreppet:

— Inom det militära gillar vi att använda begreppet lojalitet, vi ska vara lojala mot vår uppgift och mot våra kamrater. Bara det är egentligen en motsägelse i sig. Om du har i uppgift att anfalla i ett visst område behöver du också räkna med att dina kamrater riskerar att dö. Det gäller att hitta en balans mellan lojaliteterna och det är ofta ganska svårt, speciellt om du är officer och den som måste fatta de svåra besluten. Då är det viktigt att man har funderat kring de här frågorna.

Vilken lojalitet väger tyngst? Den till närmsta kamraterna, till organisationen eller till uppgiften?

Nästa steg i arbetet är att göra enkätundersökningar med bland andra officerare, civilanställda och soldater. Torbjörn hoppas att hans forskning kan leda till att man förtydligar vad som förväntas av anställda inom det militära yrket. Att man vet vad man förväntas ställa upp på när det verkligen gäller, i en krigssituation till exempel. Det finns också en säkerhetsmässig aspekt som handlar om att försäkra sig om att försvarshemligheter stannar inom organisationen. Ur ett ledarskapsperspektiv handlar det om hur ledaren kan motivera sina anställda till att bli lojala mot rätt saker.

Om Torbjörn Engelkes

Som doktorand är Torbjörn Engelkes inskriven vid institutionen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och vid avdelningen för Ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan.

Torbjörn Engelkes om sin forskning i P4 Värmland

Dela: