Sök
  • Start
  • Informationssäkerhet på agendan
Bild på kontrollsystem i en stor hall.

Informationssäkerhet på agendan

Säkerhet är dyrt – ända tills något händer. Att satsa på verksamhetens it-säkerhet i förebyggande syfte lönar sig. Med hjälp av Försvarshögskolans Chief Information Assurance Officer-utbildning, CIAO, kan du minska riskerna för att känslig information läcker ut.

I en tid när information många gånger är vår viktigaste tillgång behöver även säkerheten anpassas därefter. Inte sällan lagrar verksamheter viktiga dokument i internetbaserade system, på utländska servrar där säkerheten kan vara svår att kontrollera. Den här typen av lösningar anses ofta kostnadseffektiva. Ända till den dagen då katastrofen är ett faktum och skadorna kan bli kostsamma.

Höga krav på it-beställaren

Outsourcing av myndigheters och företags it-avdelningar blir allt vanligare och ställer särskilt höga krav på vattentäta system för informations- och cybersäkerhet. Att göra gedigna riskanalyser och upprätta skyddsavtal är viktiga delar i det förebyggande säkerhetsarbetet. Ju mer en verksamhet väljer att outsourca, desto större kompetens krävs av beställaren. För att säkerställa att kompetensen finns på plats, och därmed undvika att information hamnar i orätta händer, finns det anledning att inrätta en helt ny funktion i organisationen: en Chief Information Assurance Officer, CIAO.

Stöd till verksamhetsledning

Som CIAO fungerar du som en länk mellan verksamhetsledningen och it-avdelningen. Den som innehar titeln ska både ha kunskap kring teknikens förutsättningar och verksamhetens intressen. CIAO kan förklara vikten av säkerhetsanalyser och skyddsavtal och även göra en teknisk bedömning av att frågorna hanteras på rätt sätt.

För dig som leder informationshantering

Kursen riktar sig till dig som jobbar med kritisk infrastruktur i någon form, antingen vid en myndighet, kommun eller inom näringslivet. Du leder informationshanteringen och har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Avslutande övning

Utbildningen är uppdelad på två veckor och omfattar totalt 80 timmar med föreläsningar av nationella och internationella experter, gruppuppgifter och seminarier. Under kursens andra vecka bjuds kursdeltagarnas närmaste chefer in till en avslutande övning. I ett verklighetsliknande spel lyfts viktiga frågor som tagits upp under kursen. Någon försöker hacka sig in i aktiebolaget Kubbs informationssystem. Kan CIAO stötta chefen till att fatta rätt beslut i skarpt läge?

Kursens innehåll:

  • Internationella aktörer och regelverk.
  • Nationella krisledningssystemet.
  • Ledning och riskhantering.
  • Planering och arkitektur.
  • Efterlevnad av regelverk.
  • Studiebesök och övning.

Allt du behöver är en laptop.

Kursen genomförs i Försvarshögskolans lokaler i Stockholm, varje kurstillfälle är begränsat till cirka 20 kursdeltagare.

Efterfrågad utbildning

CIAO-utbildningen hölls för första gången 2011 och har utvecklats av Försvarshögskolan (FHS) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS) och Försvarets radioanstalt (FRA). Kursen är högt eftertraktad och bidrar till en kompetens som är allt mer efterfrågad på arbetsmarknaden.

 
Chief Information Assurance Officer, CIAO

Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2020-12-10