• Start
  • Kriget en nyckel till att förstå samhället

Kriget en nyckel till att förstå samhället

Varför uppstår krig, hur utkämpas de och vilka konsekvenser kan krig få för ett samhälle? Det är bara några av frågorna som du som studerar krigsvetenskap på Försvarshögskolan analyserar. Docent Peter Haldén berättar mer om ämnet, som du inte kan studera någon annan stans i Norden.

Krig och världspolitik

– Krigsvetenskap är det vetenskapliga studiet av krig. Det handlar om allt från vad som orsakar krig, hur krig förs och hur de avslutas. Vi tittar på hur militär makt skapas och hur militärens roll ser ut i demokratier respektive diktaturer. Även frågor kring genus behandlas, vilka normer kring maskulinitet och kvinnlighet som finns och hur dessa påverkar hur man använder militära maktmedel, säger Peter Haldén.

Varför borde man läsa krigsvetenskap?

– Det finns flera skäl, ett är att krig har varit otroligt viktigt för människor genom historien och fortsätter vara viktigt inom världspolitiken. Förstår man krig så får man en nyckel till att förstå hur samhällen fungerar och interagerar. En annan fördel är att det är inte så många som läser krigsvetenskap, utbildningen på Försvarshögskolan är unik i Norden. Samtidigt är det här otroligt eftertraktade kunskaper, den som studerar krigsvetenskap har stora fördelar gentemot många andra studenter. Inom kort lanserar vi dessutom ett tvåårigt Master-program, en väldigt gedigen utbildning med väl utbyggda praktikmöjligheter.

Flera jobbmöjligheter

– Vi ger verktyg till att förstå varför krig och konflikter uppstår, hur krig utkämpas och även vilka konsekvenser det kan få för samhället. Dessa kunskaper är värdefulla oavsett om man vill jobba inom offentlig eller privat sektor. Även inom frivillig- och biståndsorganisationer är kompetensen eftertraktad. Exempel på arbetsplatser som kan bli aktuella är Försvarsmakten, Regeringskansliet, FN, Sida och privata företag som Saab och Ericsson eller kommuner och myndigheter inom totalförsvaret.

Hur är kurserna upplagda?

– Vi har många olika undervisningsformer. Det kan vara seminarier och föreläsningar men också scenarioverksamhet med till exempel krigsspel. Studenterna aktiveras i stor utsträckning.

Hur står sig utbildningen internationellt?

– Väldigt väl. Vi har fantastiskt bra lärare och forskare med stora internationella nätverk. Utbildningen ligger nära den forskning som vi bedriver, det innebär att man som student får med sig färska kunskaper. Försvarshögskolan erbjuder också en mötesplats mellan civila och militära studenter och lärare. Man får en unik inblick i hur olika yrkesroller tänker och fungerar. Kombinationen av det akademiska perspektivet och förståelsen för det militära yrkeskunnandet är värdefull inte minst vid internationella insatser där olika typer av organisationer behöver samarbeta.

Vilka egenskaper är bra att ha som student?

– Disciplin, koncentrationsförmåga och fantasi. Just fantasi är jätteviktigt för att kunna tänka nytt kring stora frågor.

När har du som roligast på jobbet?

– När jag ser att studenter utvecklas och trivs med sina studier här på högskolan.

Läs mer om krigsvetenskap och våra utbildningar i ämnet.

Peter Haldén

Docent, Universitetslektor

Peter.Halden@fhs.se
Dela: