Sök
  • Start
  • Blivande officerare övar ledarskap i strid

Under övningen ”Ihärdighet” befinner sig kadetterna på Officersprogrammet ute i fält i tre dygn.

Blivande officerare övar ledarskap i strid

Redan under den första terminen på Försvarshögskolans officersprogram får kadetterna testa sig själva och sina förmågor ute i fält. I övningen ”Ihärdighet” omsätter de sina teoretiska kunskaper inom ledarskap, krigsvetenskap och fysiskt stridsvärde i praktiken – samtidigt som de kämpar mot mörker, kyla och sömnbrist.

Klockan är sex på morgonen och i skogarna vid Marma skjutfält utanför Gävle är det blött, kallt och beckmörkt. Tystnaden är total, men i området befinner sig två tillfälligt sammansatta kadettplutoner som genomför övningen ”Ihärdighet”. De senaste dygnen har de varit ute i fält, förberett sig för strid och knappt sovit. Nu har de fått spaningsinformation om att motståndarens styrkor är på väg söderut längs Dalälven och beräknas nå Marma i novembergryningen.

– När vi behöver vara som mest fokuserade och starka är alla egentligen som mest påverkade av regnet, mörkret och bristen på mat och sömn. Jag fick en timmes sömn på två dygn. Men vi lyckas hantera påfrestningarna och hålla modet uppe – det är fantastiskt att se vad vi tillsammans är kapabla till, säger kadett Linus Rengholt.

Trots många timmar ute i skogen, med begränsad tillgång till mat och sömn, gäller det för kadetterna att vara skärpta inför fiendens anfall.

Som en av pansarskottskyttarna i sin pluton har Linus Rengholt flera extra kilo utrustning att bära när de ska förflytta sig. Och när klockan närmar sig sju är det dags. Då börjar det ljusna, man kan urskilja trädens siluetter och från en grandunge hörs plutonssignalistens radio knastra. Det följs av lågmält prat och sedan dyker kadetterna plötsligt upp från skogens gömmor, med granruskor på hjälmarna och kamouflagefärg i sina ansikten. De rör sig snabbt och tyst mot sina stridsställningar.

Efter en kort väntan hörs bandvagnarna närma sig norrifrån – och från en minut till nästa har den tysta och stilla skogen förvandlats till ett fiktivt slagfält med lysraketer, smattrande eldgivning och högljudda rop.

Film som visar kadetter i övning

Teori möter praktik

När ”Ihärdighet” genomförs har de deltagande kadetterna studerat på Försvarshögskolans officersprogram i knappt tre månader. Övningen sker inom ramen för grundkursen Ledarskap 1 och är det enda tillfället under första utbildningsåret där kadetterna får öva strid under fältmässiga förhållanden.

– Under ”Ihärdighet” tränar kadetterna ledarskap, fysiskt stridsvärde och markstrid. Övningen ger många av dem en första inblick i livet som militär chef och en bra möjlighet att testa sig själva och sina ledarskapsförmågor under påfrestande förhållanden, säger major Daniel Hjalmarsson, lärare på Försvarshögskolan och kursansvarig för Ledarskap 1.

En av kadetterna som har sett mycket fram emot övningen är Nanna Wulff.

– Jag har varit jättetaggad på det här länge. Det är skönt att få komma ut i skogen och jobba fysiskt, och få ett avbrott från att sitta i skolbänken. Sedan är det väldigt nyttigt att själv få se och uppleva hur teorin fungerar i praktiken, säger hon.

Bild på kadett Nanna Wulff

Kadett Nanna Wulff sökte till Officersprogrammet direkt efter att hon gjort sin militära grundutbildning vid luftvärnsregementet LV 6 i Halmstad. Nu har hon siktet inställt på att bli officer vid ett flygbassäkerhetsförband.

Ett exempel på hur man omsätter teori till praktik under ”Ihärdighet” är ett moment där kadetterna tränas i både ledarskap och krigsvetenskap, samtidigt som de ställs inför ett etiskt dilemma. Just frågor om etik och moral är något som tas upp i ledarskapskursen, och tillbaka i klassrummet på Karlberg kommer det specifika momentet att diskuteras under ett etikseminarium. Kadetterna har då en självupplevd – och dessutom gemensam – upplevelse att reflektera kring.

– Det kommer att bli intressant, det var ett riktigt bra moment som kom vid ett tillfälle när vårt stridsvärde var långt ifrån på topp. Och det var inte ett orealistiskt scenario på något sätt. Som officerare kommer vi sannolikt att ställas inför tuffa dilemman och för att kunna fatta bra beslut då gäller det att vi har någon grund att stå på, säger Linus Rengholt efter momentet.

Bild på Linus Rengholt

Efter sin militära grundutbildning vid P4 i Skövde tjänstgjorde Linus Rengholt som stridsfordonsförare på Gotland i två år, innan han sökte och antogs till Officersprogrammet med inriktning nautik.

Ledarskap under påfrestande förhållanden

Tidsmässigt utgör striden i gryningen och det etiska momentet endast mindre delar av ”Ihärdighets” 96 timmar. Innan avfärd från Karlberg fick kadetterna bara veta att de skulle genomföra en övning med fokus på ledarskap under påfrestande förhållanden. ”Ihärdighet” genomförs årligen men innehållet förändras alltid något för att nya kadetter ska få ut så mycket som möjligt av övningen.

I år var cirka 240 kadetter på plats vid Marma skjutfält, i omgångar under sammanlagt tio dagar. För både Nanna Wulff och Linus Rengholt inleddes övningen med ett moment där samtliga kadetter hade en chefsroll. Därefter delades de in i plutoner för att bilda ett tillfälligt sammansatt kompani. Efter mobilisering fick de planlägga fördröjningsstriden och genomföra annan fysiskt krävande stridsverksamhet.

Att bestämma hur och var stridsområdet ska mineras är en av flera viktiga uppgifter under planläggandet av fördröjningsstriden.

Under planläggningen av den förväntade striden gäller det för ledarna att prioritera och fatta beslut. Vem ska göra vad? I vilken ordning ska uppgifterna utföras? Och hur ska plutonen behålla sitt fysiska stridsvärde trots påfrestningarna? Nanna Wulff var en av gruppcheferna i sin pluton och berättar att hon lärde sig mycket under stridsförberedelserna.

– När det gäller ledarskap blev det tydligt i vilka situationer det är läge för diskussion och när det är bättre att bara gå in och ta ett beslut. Som ledare har jag alltid diskuterat mycket med gruppen och tagit in åsikter från de som faktiskt ska utföra uppgiften, men nu blev det uppenbart att det inte alltid fungerar – samtidigt som det i vissa lägen är det bästa, säger Nanna Wulff.

Under övningen dokumenterar kadetterna sina erfarenheter av ledarskapet under övningen. Detta används sedan som empiri i examinationen av ledarskapskursen, där kadetterna diskuterar sina möjliga styrkor, svagheter och utvecklingsbehov som militära chefer.

Utmaningar och lärdomar för alla

De många olika delarna av övningen gör att programgemensamma mål från såväl Försvarshögskolans ledarskapsavdelning och militärvetenskapliga institution som Försvarsmaktens kadettbataljon möts i ”Ihärdighet”. Övningen är också ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten och officerare från båda parterna leder övningen. Även personal från Hemvärnets Gävleborgsgrupp deltar.

– Det har tagit flera år och mycket samverkan att få övningen att uppfylla både professionens och akademins krav. Vi har klarat det tack vare alla iblandades intresse av att sätta kadetten i centrum och fokusera på helheten i officersutbildningen. Alla ingående moment övar nu kadetternas förmåga till taktiskt och stridstekniskt beslutsfattande under påfrestande förhållanden, säger Daniel Hjalmarsson.

Bild på Daniel Hjalmarsson

Övningen ”Ihärdighet” sker inom ramen för grundkursen Ledarskap 1 som Försvarshögskolans lärare Daniel Hjalmarsson är ansvarig för.

Daniel Hjalmarsson berättar vidare att Försvarsmaktens kompetens och regelverk för verksamhetssäkerhet hjälper dem att balansera belastningen så att risken för skador minimeras, samtidigt som övningen blir utmanande för alla deltagare.

– Vissa kadetter har precis genomfört den militära grundutbildningen medan andra har flera års militär erfarenhet. Därför har vi utformat övningen så att den ska innehålla utmanande och givande moment för alla, oavsett erfarenhet och förkunskaper, säger Daniel Hjalmarsson.

Linus Rengholt är en av kadetterna med flerårig militär erfarenhet och är därför van att vara ute i fält och genomföra stridsövningar. Men han tar ändå med sig mycket hem från Marma.

– En av de bästa sakerna med Officersprogrammet är just att teori och praktik möts någonstans på mitten. Under övningen har vi fått se teorierna vi läst om i böckerna spela ut i verkligheten, och det betyder otroligt mycket för oss. Nu har man kommit in i utbildningen på ett helt annat sätt, säger Linus Rengholt.

Efter stridsmomentet återvänder kadetterna till basen på Marma, där de ska ha uppdragsutvärdering och börja fundera kring vilka lärdomar de tar med sig tillbaka till klassrummet.

Dela:
Publicerad 2019-12-20 Uppdaterad 2020-12-10