Sök

Sök
 • Start
 • Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Kurssamordnare Camilla Unsgaard kopplar upp deltagarna vid Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Just nu avslutas den 156:e omgången, sedan starten 1953, av kursen Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. För första gången har kursen genomförts mestadels digitalt.

– Det känns verkligt hedrande att få leda kursen i den här digitala tappningen, säger Kjell Mo som lett kursen tidigare vid flera tillfällen. Tillsammans med kurssamordnare Camilla Unsgaard, våra föreläsare och deltagare skapar vi säkerhet och trygghet.

Det är 25 personer som deltagit, vilket är lite färre än normalt. De flesta avhoppen från kursen berodde dock på att man på olika sätt deltagit i arbete med Covid19.

Tillsammans utgör experter och deltagare en helhet

Kursen som är specialutformad för de som arbetar med krisberedskap och totalförsvar är uppdelad på tre veckor under 4 månader. Den genomsyras av ett aktivt lärande bland annat genom att föreläsningarna diskuteras i seminarium eller att deltagarna ställer frågor i en paneldebatt, virtuella studiebesök med frågor kopplade till egen verksamhet, reflektion individuellt och/eller i olika grupper i relation till innehållet med redovisning i helkass.

Bland föreläsarna finns förutom Försvarshögskolans egna experter också representanter från UD, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Polisen och Säpo. Deltagarnas egen kompetens har stor betydelse för helheten då alla arbetar som chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar

Studion som distansutbildningen utgick från.

Kris, krig, gråzonsproblematik och juridik

Ett scenario löper genom kursen som omfattar hela spektrat från kris till krig samt post-kris och post-krig och där gråzonsproblematiken ingår. En annan aspekt som hela tiden återkommer är juridiken och vilka lagar som ska tillämpas.

– Det är viktigt för våra deltagare att de kan fortsätta att nätverka och kompetensutvecklas även under en pågående kris som Covid-19 är. Vi på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet utgör en unik mötesplats för att skapa ett ”tillsammans” genom att deltagarna kan dela erfarenheter och få nya kunskaper att direkt återföra i pågående verksamhet samt för att generellt stärka krisberedskap och totalförsvar, säger Camilla Unsgaard.

– Omställningen till att genomföra de två första kursveckorna av tre med distansundervisning har gått förvånansvärt bra. Vi har fått ett nätverkande också på distans och det enda som verkligen påverkas är säkerhetsaspekterna i diskussioner, det är viktigt att vi inte röjer känslig information. Den tredje avslutningsveckan genomförs som närstudier på plats och i och med det får vi andra förutsättningar utifrån ett säkerhetsperspektiv som gör att vi kan föra vissa diskussioner djupare, avslutar Kjell Mo senior kurssamordnare vid Försvarshögskolan.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolans äldsta kurs hölls digitalt.

Kursinnehåll

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

För att kunna delta ska du vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3. Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kursen går igenom följande områden:

 • Samhällets krisberedskap
 • Det svenska totalförsvaret
 • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik
 • Sveriges militärstrategiska läge
 • Aktuella förändringar i det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget
 • Näringslivets och frivilligorganisationernas roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Bilateralt och multinationellt samarbete inom ramen för samhällets krisberedskap och totalförsvar
 • Att ge och ta emot stöd, Host Nation Support
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Kris- och katastrofpsykologi
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen kjell.mo@fhs.se.
Dela:
Publicerad 2020-08-18 Uppdaterad 2020-12-10