Sök

Sök
  • Start
  • Drömjobbet som geopolitisk analytiker
Xi Jinping och Joe Biden på G20 november 2022.

Drömjobbet som geopolitisk analytiker

När Elin Doverborg hade avslutat kandidatprogrammet i militärhistoria skulle hon egentligen ge sig ut i arbetslivet. Men så var det något som fångade hennes intresse: Försvarshögskolans nystartade masterprogram i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Hon menar att ämnet helt enkelt var oemotståndligt – och passade perfekt som komplement till hennes studier.

Vad var det som fick dig att söka masterprogrammet i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet?

– Ämnet för masterprogrammet var klockrent och jag kände att det här bara måste jag göra. Jag insåg att jag inte ville vara nischad och att kunskaper inom ledarskap och ledning är något jag kommer behöva och ha stor användning av var jag än arbetar. Den analytiska förmågan hade jag redan fått, och nu fanns möjligheten att kombinera den med något som breddade mig och mina möjligheter framåt.

Elin Doverberg med laptop i knät.

Elin Doverberg.

Vad gör masterprogrammet speciellt?

– Den fantastiska blandningen på oss studenter. I min klass hade vi allt från sådana som jag, som kom direkt från en kandidat i varierande ämnen som exempelvis Nordafrikastudier och kriminologi, till yrkesaktiva läkare, poliser och brandmän. Det innebar att vi fick väldigt många olika perspektiv på de ämnen vi läste.

– Ta exempelvis kursen ”Ledarskap under påfrestande förhållanden”. Det händer något när akutläkaren berättar om etiska dilemman under tidspress och brandmannen har erfarenheter kring betydelsen av ledningsstrukturer och vem som bestämmer och har yttersta ansvaret när en byggnad brinner.

– Tillsammans kunde vi länka ihop de teoretiska perspektiven med de erfarenhetsmässiga, landa i samma slutsatser, och blicka framåt mot de dilemman och utmaningar som finns idag, när teknologin går snabbt framåt och nya ledningssystem måste utvecklas i en föränderlig verklighet.

Hur bidrog lärarna till utbildningen?

– Till att börja med är de väldigt ambitiösa och tillgängliga. De kommer från olika perspektiv – allt från teoretiska akademiker till externa föreläsare från exempelvis MSB och den typen av myndigheter och aktörer som har ett samhällsansvar och är experter på området. Från Försvarsmakten hade vi en föreläsare som utvecklar agilt ledarskap inom sin organisation och en som var expert på ledning inom komplexa situationer

– Det var väldigt värdefullt att ta del av mixen av teori och hands-on-erfarenheter. För en situation uppstår ofta inte på samma sätt två gånger, och något som fungerar en gång fungerar inte nödvändigtvis vid ett annat tillfälle. Det handlar om att bygga upp resiliens och att vara beredd att hantera nästa krissituation, som per definition är helt ny.

Nämn en viktig lärdom från utbildningen!

– Att allt inte är svart eller vitt, utan gråskalorna utökades ytterligare.

Vad arbetar du med idag?

– Jag är geopolitisk analytiker på rådgivningskonsultfirman Consilio International. Det innebär att jag arbetar med omvärldsbevakning och tittar på hur stater, länder och allianser förhåller sig till sitt geografiska läge, vad de har för tillgångar och hur de kan använda dem.

– Våra tjänster är riktade mot näringslivet och kunderna består av olika typer av bolag som exempelvis undrar hur läget ser ut i Kina. Eller Ryssland, för att ta ett aktuellt exempel: Ska de fortsätta bedriva verksamhet här, eller vad kan konsekvenserna bli. De kan ha folk som fastnat i Ukraina och undra hur de ska gå vidare. Vi bidrar med en analys av läget och eventuella rekommendationer, som de fattar sina beslut utifrån.

– Jag älskar mitt jobb. Det är fantastiskt, och jag hade aldrig kunnat nå hit om jag inte valt att plugga på Försvarshögskolan.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få bidra med något, att hjälpa till att omsätta förståelse för geopolitik till något som är till nytta och spelar stor roll för företagen. Jag har verkligen jättekul, så kul att jag gärna skulle bo på jobbet!

Och vad är mest utmanande?

– Jag är rädd för att ha fel, och just därför är det viktigt att vi omsätter all kunskap i grupp. Man måste vara väldigt eftertänksam och noggrann i arbetet och alltid ha kundens perspektiv i beaktande. Till vår hjälp har vi en mängd utomstående partners och advisors, som exempelvis ex-ambassadörer med goda insikter i olika regioner.

Nämn något från masterprogrammet som du har nytta av.

– Jag har tagit med mig mycket både från ledarskap och ledarvetenskap och kunnat implementera system och tänkesätt för att effektivisera. Jag vet vad som kommer fungera, och därmed vad som är effektivt. Jag känner mig bekväm och är förberedd på att se bakomliggande strukturer i organisationen, som hur ska vi ordna vår personal för att nå det vi vill.

Vad har du för råd till den som ger sig in på masterprogrammet?

– Mitt råd gäller nog snarare den dag då man ger sig ut på arbetsmarknaden. Nyutexaminerade studenter har väldigt mycket kunskap, och det gäller att hitta ett ställe där man får utlopp för det. Det första min nuvarande arbetsgivare gjorde klart för mig var att jag får vara här i 3–5 år, och sen måste jag gå vidare. De vill se mig utvecklas och det känns fantastiskt att få den stöttningen.

Vad vill du göra i framtiden?

– När jag gick ut gymnasiet trodde jag att jag ville bli läkare. Jag ville rädda liv, hjälpa till och göra skillnad. Sen skiftade mitt intresse och det blev militärhistoria och ledarskap istället. Men viljan att bidra och hjälpa till är konstant och jag känner att jag gör just det, men på en annan arena. Jag känner verkligen att jag gör nytta. Och det vill jag fortsätta med.

– Jag vill utvecklas, jobba med internationella relationer och resa runt mer. Förhoppningsvis kan jag göra stor nytta och mitt namn kanske är lite mer känt i framtiden. Men så länge jag bidrar med någonting är jag på rätt ställe.

Dela:
Publicerad 2022-11-17 Uppdaterad 2023-02-01