Sök

Sök
Studerade HOP 2023

”Det var kul att gå från förvirring till klarhet tillsammans med gruppen”

Kapten Max Sibbern deltog som en av totalt 320 svenska och finska officerare i Tejo 23 (Training Event Joint Operations). Övningen består av en veckas förberedelser och en vecka med krigsspel och skrivbordsövningar.

Max Sibbern är kapten i svenska armén och läser första året på Högre officersprogrammet (HOP). Han var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog när Tejo 23 – Training Event Joint Operations – anordnades av svenska Försvarshögskolan i samarbete med the Finnish National Defence University.

Efter en veckas förberedande workshops och föreläsningar berättar han om den andra veckans krigsspel och skrivbordsövning.

– Jag var gruppchef för en tät bestående av svenska och finska officerare ur olika stridskrafter. I det arbetet ingick det att leda gruppens arbete. Jag och en finsk kollega växeldrog i rollen som gruppchef. På så sätt kunde en av oss leda det pågående genomförandet, medan den andra planerade för nästa.

Fiktiva scenarier men allvarlig omvärldssituation

Han förklarar att även om scenariot var fiktivt, så förstår alla allvaret, inte minst givet den omvärldssituation som råder.

– Realismen ligger i samarbetet, oaktat vilket scenario vi arbetar med. Eftersom det är sannolikt att vi kommer att arbeta tillsammans i ännu större utsträckning i framtiden är det viktigt att vi tar tillfället i akt att öka förståelsen för varandras respektive metoder, kulturer och erfarenheter. Det bidrog till att vi fokuserade på samarbetet med realistisk utgångspunkt.

Enligt Max Sibbern ligger en stor del av utmaningen i att kunna sålla bland all tillgänglig information i det höga tempot av instruktioner för att nå kärnfulla resultat på kort tid.

– Ofta skedde växlingen från ett moment till ett annat med kort varsel, vilket gjorde att det var utmanande att verka i rollen som chef.

"Tuote edellä" eller "produkten främst"

– Samtidigt som det var krävande, så var det också utvecklande att tillsammans med gruppen försöka skapa förutsättningar för struktur och effektivitet – och framför allt att ge utrymme för kreativitet. Eftersom tiden var knapp var det alltid en balansgång mellan att avsätta tid för diskussioner och att fokusera på att producera bra produkter.

– ”Tuote edellä” är ett uttryck som jag snappade upp från finnarna, och det kan översättas till ”produkten främst”. Det använde vi på ett humoristiskt sätt för att få till en övergång från kreativa diskussioner till att producera.

Förutom själva kunskapsinhämtningen så uppskattade Max Sibbern särskilt möjligheten att knyta kontakter för framtiden.

– Vi har haft roligt ihop och kunnat växla snabbt mellan humor och allvar. Genom att gneta tillsammans i små rum under många timmar har vi knutit goda kontakter som jag är övertygad om att vi kommer bära med oss framgent.

Uppdelning av arbetsuppgifter en framgångsfaktor

Max Sibbern såg att de kunde öka effektiviteten genom att dela upp arbetet i olika grupper.

– Vi eftersträvade att skapa subgrupper där både Sverige och Finland var representerade. När vi hade ont om tid delade vi ofta in oss i mindre grupper som fokuserade på olika delar av uppgiften, korsredovisade för varandra och sammanförde arbetet till en gemensam produkt. Det fungerade bra, mycket tack vare gruppens engagemang, och gjorde att det skapades utrymme för både diskussion och produktion.

Redovisning bidrog till aha-upplevelser

– Även om det kanske inte alltid var roligt i stunden, så var det kul att gå från förvirring till klarhet tillsammans med gruppen. I vissa moment var det först i samband med redovisning som vi själva förstod helheten av det vi diskuterat, och det bidrog till flera aha-upplevelser.

Vad tyckte du om upplägget?

– Det var intensivt men utvecklande. Flera av oss har upplevt tempot som väldigt högt. Det har gjort att lärandet har gått fort, men kvällstid har vi nog allihop haft en känsla av mental träningsvärk.

Utvecklande med samövning

Enligt Max Sibbern är det alltid utvecklande att arbeta tillsammans med andra nationer, och med just Finland var det väldigt enkelt.

– Jag är övertygad om att alla vi som deltog nu fått en ökad förståelse för våra försvarsmakters likheter och olikheter, och genom övningen fått bekräftat att samarbetet fungerar synnerligen väl.

– Det märks i hur vi kommunicerar och samarbetar att det finns en ömsesidig vilja att identifiera synergier, och frågan är knappast om vi kommer arbeta ihop igen – utan snarare när.

Han hade dock önskat att lite mer tid varit avsatt för informell samverkan, umgänge och erfarenhetsutbyten mellan finska och svenska officerare. För egen del har han ändå knutit personliga kontakter som han ser fram emot att kunna umgås mer med, bland annat under kommande semester.

– Utöver kollegialt samarbete har övningen även lagt grund för vänskaper, konstaterar han.

Vad är det viktigaste som du tar med dig från Tejo 23?

– Att våra likheter i kultur, metoder och ömsesidig vilja att samarbeta gör att de olikheter som finns enkelt övervinns – trots tidspress och komplext arbete. Även om olikheter absolut förekommer finns det ett värde i att låta dem ta plats, att prata om dem och öka förståelsen, för att därigenom bli starkare och mer kreativa tillsammans. Nyckeln är att kommunicera, vara lyhörda och tillsammans skapa en god och positiv anda.

Mer från Tejo 23

Finsk officer på motsvarande HOP-utbildning.

”Gemensam övning ger färdighet tillsammans”

Jenni Bäck är kommendörkapten hos amfibietrupperna inom finska marinen och läser andra året på finska Försvarshögskolans generalstabskurs. Hon var en av totalt 320 svenska och finska student...

Deltagare på HOP 2023.

”Intressant att se hur lika vi tänker”

Olof Stärnevall är kapten i svenska marinen och läser första året vid Högre officersprogrammet (HOP). Han var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog när Tejo 23 – Training...

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

Svensk-finsk samövning i Natos stabsmetodik

Följ med bakom kulisserna på Tejo 23 – Training Event Joint Operations – som innebär två veckors samövning för våra officerare vid Högre officersprogrammet och deras finska motsvarigheter.

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

”Vi ska öva tillsammans och studera tillsammans”

Petteri Blomvall är örlogskapten inom finska kustbevakningen och läser andra året på officersutbildningen vid Försvarshögskolan i Helsingfors. Här berättar han om sina upplevelser av att var...

Dela:
Publicerad 2023-04-17 Uppdaterad 2023-06-22