Sök

Sök
Finsk officer på motsvarande HOP-utbildning.

”Gemensam övning ger färdighet tillsammans”

Jenni Bäck är kommendörkapten hos amfibietrupperna inom finska marinen och läser andra året på finska Försvarshögskolans generalstabskurs. Hon var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog.

Tejo 23 –Training Event Joint Operations – anordnades som ett samarbete mellan de svenska och finska försvarshögskolorna. Och det är just vikten av samarbete som Jenni Bäck lyfter fram.

Vad betyder det att Finland och Sverige gör övningar tillsammans?

– Vi lär känna varandra, våra olika vanor och våra arbetskulturer bättre. Övning ger färdighet. Och gemensam övning ger färdighet tillsammans. Det här måste vi definitivt fortsätta med. Vi har ett starkt gemensamt intresse av att hålla försvaret trovärdigt uppe, och tillsammans skapar vi en starkare allians.

Vad är det viktigaste som du tar med dig från Tejo 23?

– Jag tar med mig samhörigheten och vi-andan.

– En av de absolut bästa delarna av generalstabskursövningen var just att träffa och lära känna kollegorna från Sverige. Jag hoppas att jag tar med mig en grupp med pålitliga, yrkeskunniga och skickliga soldater, som jag gärna jobbar tillsammans med även i fortsättningen.

Mer från Tejo 23

Deltagare på HOP 2023.

”Intressant att se hur lika vi tänker”

Olof Stärnevall är kapten i svenska marinen och läser första året vid Högre officersprogrammet (HOP). Han var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog när Tejo 23 – Training...

Studerade HOP 2023

"Det var kul att gå från förvirring till klarhet med gruppen"

Kapten Max Sibbern deltog som en av totalt 320 svenska och finska officerare i Tejo 23 (Training Event Joint Operations). Övningen består av en veckas förberedelser och en vecka med krigsspe...

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

Svensk-finsk samövning i Natos stabsmetodik

Följ med bakom kulisserna på Tejo 23 – Training Event Joint Operations – som innebär två veckors samövning för våra officerare vid Högre officersprogrammet och deras finska motsvarigheter.

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

”Vi ska öva tillsammans och studera tillsammans”

Petteri Blomvall är örlogskapten inom finska kustbevakningen och läser andra året på officersutbildningen vid Försvarshögskolan i Helsingfors. Här berättar han om sina upplevelser av att var...

Dela:
Publicerad 2023-04-17 Uppdaterad 2023-06-22