Sök

Sök
Deltagare på HOP 2023.

”Intressant att se hur lika vi tänker”

Olof Stärnevall är kapten i svenska marinen och läser första året vid Högre officersprogrammet (HOP). Han var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog när Tejo 23 – Training Event Joint Operations – anordnades av svenska Försvarshögskolan i samarbete med the Finnish National Defence University.

Olof Stärnevall upplevde övningen väldigt förvirrande, till en början.

– Men efter samarbetet med de finska kollegorna och de gemensamma övningarna så klarnade begreppet ”Joint” på ett bra sätt.

Han och en kollega var de enda som representerade marinen.

– Vi fick bidra genom våra erfarenheter. I övrigt var jag delaktig som stabsmedlem, och ledde vissa smågrupper i arbetet. Det mest utmanande var nog att förstå Nato-förkortningar och se hur de hör ihop. Ibland var det också svårt att begripa vad slutprodukten skulle vara, men vi provade oss fram och löste uppgifterna efter bästa förmåga. Det var roligt när polletten till slut trillade ner och man såg sammanhangen.

Jag tar med mig en djupare förståelse för operationsramverket avseende vikten av målsättningar och bedömningar.

Olof Stärnevall konstaterar att det var väldigt lärorikt att samverka med sina finska kollegor.

– Det var också roligt och intressant att se hur lika vi tänker och är upplärda. Vi kommer stöta på varandra i framtida Nato-samarbeten och det är såklart en stor fördel att ha kontakter i finska Försvarsmakten.

– Det jag tar med mig från de här två veckorna är just samarbetet med de finska kollegorna och en djupare förståelse för operationsramverket avseende vikten av målsättningar och bedömningar. Det här var ett mycket bra sätt att lära sig på – jag kan inte komma på något bättre sätt.

Mer från Tejo 23

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

Svensk-finsk samövning i Natos stabsmetodik

Följ med bakom kulisserna på Tejo 23 – Training Event Joint Operations – som innebär två veckors samövning för våra officerare vid Högre officersprogrammet och deras finska motsvarigheter.

Studerade HOP 2023

"Det var kul att gå från förvirring till klarhet med gruppen"

Kapten Max Sibbern deltog som en av totalt 320 svenska och finska officerare i Tejo 23 (Training Event Joint Operations). Övningen består av en veckas förberedelser och en vecka med krigsspe...

Finsk officer på motsvarande HOP-utbildning.

”Gemensam övning ger färdighet tillsammans”

Jenni Bäck är kommendörkapten hos amfibietrupperna inom finska marinen och läser andra året på finska Försvarshögskolans generalstabskurs. Hon var en av totalt 320 svenska och finska student...

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

”Vi ska öva tillsammans och studera tillsammans”

Petteri Blomvall är örlogskapten inom finska kustbevakningen och läser andra året på officersutbildningen vid Försvarshögskolan i Helsingfors. Här berättar han om sina upplevelser av att var...

Dela:
Publicerad 2023-04-17 Uppdaterad 2023-05-05