Sök

Sök
HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

”Vi ska öva tillsammans och studera tillsammans”

Petteri Blomvall är örlogskapten inom finska kustbevakningen och läser andra året på officersutbildningen vid Försvarshögskolan i Helsingfors. Här berättar han om sina upplevelser av att vara med i Tejo 23.

Petteri Blomvall var en av totalt 320 svenska och finska studenter som deltog när Tejo 23 - Training Event Joint Operations - anordnades i samarbete mellan de svenska och finska Försvarshögskolorna.

Efter en veckas förberedande workshops och föreläsningar berättar han här om den andra veckans krigsspel och seminarieövning. Hans roll var att tjänstgöra som biträdande gruppchef i sin planeringsgrupp.

– Min uppgift, tillsammans med vår gruppchef Max, var att stötta vår grupp och försöka hålla verksamheten i rullning. I gruppen hade vi tillsammans otroligt mycket erfarenhet från olika militära grenar och perspektiv, så vi turades om inom gruppen för att underlätta planeringsprocesserna och grupparbetet.

"Perfektionismen är det godas fiende"

Petteri Blomvall anser att allt arbete med personal ska ske i balans mellan strikt kontroll och organiskt, distribuerat ledarskap. Vad tyckte du var det mest utmanande?

– Egentligen var det mest utmanande att hänga med i tempot när nya uppgifter kom in, och bestämma hur bra slutläge det var rimligt att sikta på. När tiden är begränsad är perfektionismen det godas fiende: Man måste kompromissa med sina mål – att satsa på det perfekta tar för lång tid.

Han förklarar att ytterligare en utmaning är att kommunicera tänket till gruppen och nå samförstånd tillräckligt snabbt, så att gruppen kan börja dra åt samma håll.

Professionella officerare och kunniga lärare

Han tyckte att det var intressant att följa och observera hur gruppdynamiken utvecklades under denna ganska långa övning – och reflektera över sin roll i den dynamiken.

– Jag uppskattade verkligen den kunskapsnivå som den svenska Försvarshögskolans lärare uppvisade. Jag uppskattade också professionalismen hos de svenska officerare jag fick samverka med. Vår inställning och motivation i Skandinavien är enhetlig, och det är alltid ett nöje att jobba med proffs.

Vår inställning och motivation i Skandinavien är enhetlig, och det är alltid ett nöje att jobba med proffs.

Uppskattade officersmässen och reflekterandet

Petteri Blomvall gladde sig även åt att se hur några av eleverna insåg vilken potential och erfarenhet de redan besatt, och hur de tog en ledande roll i några av gruppuppgifterna.

– Jag hoppas att det stärkte alla deltagares trygghet i att lita på den kunskap de redan har vid denna tidpunkt i karriären. Och så var det ju roligt att då och då under övningen bara sitta ner i officersmässen efter en lång dag och diskutera och reflektera över alla upplevelser.

Jag tror att våra militära styrkor har en hel del positiv överlappning och stor kapacitet som utnyttjas bäst om vi planerar och tränar tillsammans.

Mervärde i samverkan

Han menar att det finns ett stort värde i att samverka för att göra Östersjöregionen och Skandinavien säkrare.

– Vi ska öva tillsammans och studera tillsammans. En sån här övning ger en möjlighet att vänja oss vid en kombinerad, multinationell personal – det kommer vi att ha nytta av i NATO.

Och den sociala aspekten – hur var det att lära känna sina svenska kollegor?

– Som sagt, vi delar samma motivation, kultur och kunskap om varandra, så det känns som om vi kan sätta oss tillsammans och börja jobba så gott som direkt. Jag tror att våra militära styrkor har en hel del positiv överlappning och stor kapacitet som utnyttjas bäst om vi planerar och tränar tillsammans.

Vilken är din viktigaste erfarenhet från TEJO 23?

Jag tror att det viktigaste är upplevelsen av att klara av detta snabba tempo tillsammans och samtidigt ha en bra samvaro och ett bra lärande. Det stärker vårt förtroende för att vi kan lösa problem tillsammans och – om så behövs – vinna tillsammans.

Mer från Tejo 23

HOP och motsvarande officersstuderande i Finland på samövningen Tejo23.

Svensk-finsk samövning i Natos stabsmetodik

Följ med bakom kulisserna på Tejo 23 – Training Event Joint Operations – som innebär två veckors samövning för våra officerare vid Högre officersprogrammet och deras finska motsvarigheter.

Studerade HOP 2023

"Det var kul att gå från förvirring till klarhet med gruppen"

Kapten Max Sibbern deltog som en av totalt 320 svenska och finska officerare i Tejo 23 (Training Event Joint Operations). Övningen består av en veckas förberedelser och en vecka med krigsspe...

Finsk officer på motsvarande HOP-utbildning.

”Gemensam övning ger färdighet tillsammans”

Jenni Bäck är kommendörkapten hos amfibietrupperna inom finska marinen och läser andra året på finska Försvarshögskolans generalstabskurs. Hon var en av totalt 320 svenska och finska student...

”Intressant att se hur lika vi tänker”

Olof Stärnevall är kapten i svenska marinen. Han tycker att det var väldigt lärorikt och roligt att samverka med våra finska kollegor.

Dela:
Publicerad 2023-05-04 Uppdaterad 2023-06-22