• Start
  • Disputation om hur nyttan av smygteknik för kamouflage kan mätas

Disputation om hur nyttan av smygteknik för kamouflage kan mätas

Överstelöjtnant Kent Andersson lägger fram sin avhandling om hur man mäter den militära nyttan av spektral design - av att använda kunskaper i materialoptik för kamouflage, eller signaturanpassning som det också kallas.

Kent Andersson är lärare och doktorand vid Försvarshögskolan och disputerar vid Finska Försvarshögskolan men lägger fram sin avhandling i Sverigesalen.

Andersson har i sin avhandling studerat hur kunskaper i materialoptik kan komma till militär nytta när vi använder och utformar materiel för att undgå upptäckt och dölja vår militära verksamhet. I vardagligt tal kallar vi det kamouflage eller signaturanpassning.


Tekniken att göra detta genom att nyttja kunskap från materialoptiken kallas spektral design.

Mer information

Datum: 13 april 2018
Tid: 13.00—15.00
Plats: Sverigesalen
Kontakt: Kent Andersson, 08-55342836, kent.andersson@fhs.se
Dela: