• Start
  • Forskningsseminarium: A Genealogy of Modern Wars

Forskningsseminarium: A Genealogy of Modern Wars

Dr Andreas Behnke är docent i Politik och Internationella relationer vid University of Reading, Storbritannien. Han kommer att föreläsa på titeln ”A Genealogy of Modern Wars”.

Föreläsningen gör argumentet att moderna krig karaktäriseras av två olika kategorier, reflekterandes den svåröverkomliga motsättningen som kännetecknar internationell politik: strävan mot universalism och det anarkiska statssystemets logik.

Andreas Behnke tog sin doktorsexamen med en avhandling om NATO vid Stockholms Universitet, Statsvetenskap, och hans forskning fokuserar på kritiska perspektiv på krig och säkerhet. Mer specifikt har han publicerat inom en rad skiljda ämnen som estetik och politik, mode, kriget mot terrorism samt extensivt om tänkare såsom Carl von Clausewitz, Immanuel Kant och Carl Schmitt.

Till hans publikationer hör bland annat journalartiklar i Millennium Journal of International Studies, Journal of International relations and Development och Alternatives. Hans senaste bok heter The international politics of fashion: being fab in a dangerous world. Popular culture and world politics och kom ut 2016 på Routledge förlag. Den och andra av hans böcker finns tillgängliga på Anna Lindh-biblioteket.

Läs mer om Dr Anderas Behnke.

Forskningsseminariet arrangeras av the Security and War Research Group at the Swedish Defence University.

Mer information

Datum: 12 december 2018
Tid: 14.00—15.30
Plats: Leijonsköldska salen, Försvarshögskolan
Dela: