Sök

Sök
  • Start
  • Öppen konferens om Trygghet i samarbete med ArkDes

Öppen konferens om Trygghet i samarbete med ArkDes

Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens om trygghetsskapande gestaltning. Under dagen presenteras både praktiska och teoretiska exempel på hur trygghetsfrågor kan hanteras i gestaltningen av offentliga miljöer.

>> Anmäl dig kostnadsfritt här <<

Sverige är ett av världens tryggaste länder att bo i enligt Safe Cities Index 2017. Ändå är otrygghet en viktig fråga i samhället. Vad det beror det på? Välkommen till en konferens om planeringens, arkitekturens och designens roll i det trygghetsskapande arbetet.

Ta del av nationella och internationella projekt, aktuella frågor, metoder och frågeställningar!

Konferens hålls i Auditoriet. Konferens hålls på svenska om inte annat angetts efter talarna.

Konferensen är gratis. För den som inte dyker upp och inte har avanmält sin plats utgår en avgift på 500 kronor.

Program

Moderator: Nedjma Chaouche

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkomna
Kieran Long, Överintendent, ArkDes
Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Hur ser det ut i Sverige idag?
Armita Törngren Golkar, Forskare i psykologi, Karolinska Institutet
Otrygghet och rädslor – var kommer de ifrån?

Karin Svanberg, Enhetschef, Brottsförebyggande Rådet, BRÅ
Platsers betydelse i brottsförebyggande arbete

Hans Brun, Senioranalytiker, Försvarshögskolan
Modern terrorism i det offentliga rummet

Vania Ceccato, Professor och arkitekt på KTH, Nätverket Säkra platser
Trygghet och brottsförebyggande metoder i stadsplanering idag – begrepp och metoder

Josef Wiklund, Lokalpolisområdeschef Medelpad.
Hur polisens inverkan på stadens utformning ökar tryggheten

Lunch

Projektexempel: trygghetsskapande gestaltning i praktiken
Keynote: Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur, NL
Bringing life back to Bijlmermeer (på engelska)

Andreas Paulsson, Stadsarkitekt, Haninge kommun
Haninge kommun – Tillfälliga lösningar som skapar trygga mellanrum

Ewa Westmark, Gehl arkitekter, DK
Människan i fokus för tryggt liv i staden

Fika

Projektexempel: trygghetsskapande gestaltning i praktiken
Moa Sundberg, Samhällsplanerare, Helsingborgs stad
Helhetsgrepp kring trygghetsskapande i offentliga rum

Tobias Nordström, Spacescape
Hur tryggt blev det? Utvärdering av fyra aktuella trygghetsprojekt

Panelsamtal: Hur ska vi skapa trygga, öppna och demokratiska platser?

Konferensen kommer att filmas och finnas tillgänglig på ArkDes hemsida efter konferensens slut.

Anmälan

Mer information

Datum: 15 februari 2019
Tid: 09.30—16.30
Plats: Auditoriet, Arkdes/Moderna Museet, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm
Dela: