Sök
  • Start
  • Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

Vilka är Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar framöver när det kommer till klimat och säkerhet? Hur väl kan Sveriges nationella krishanteringsförmåga hantera gränsöverskridande risker i relation till ett förändrat klimat? Vad säger den senaste forskningen om internationellt samarbete på området?

Utrikespolitiska institutet, UI och Sipri bjuder in till ett seminarium där en expertpanel diskuterar utvecklingen av klimat- och säkerhetsfrågor i internationella organisationer samt Sveriges fortsatta prioriteringar.

Paneldeltagare:

Malin Mobjörk, seniorforskare och programchef, SIPRI
Mattias Broman, kansliråd, Enheten Global Agenda, UD
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan

Moderator:

Niklas Bremberg, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

Mer information

Datum: 16 mars 2020
Tid: 15.00—16.30
Plats: Försvarshögskolan, Sverigesalen
Dela: