Sök

Sök

Cyber Challenge 2024

Bild på jorden sedd från rymden, text Cyber Challenge 2024

Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter bjuder in till en policyorienterad cybersäkerhetstävling den 1 februari 2024.

Försvarshögskolan (FHS) och Nationellt cybersäkerhetscenter anordnar en cybersäkerhetstävling med syfte att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

I samband med tävlingen den 1 februari erbjuder Försvarshögskolan alla studenter, både tävlande och icke tävlande, att delta i olika aktiviteter som rekryteringstorg och inspirationsföreläsningar,

Vad handlar tävlingen om?

Tävlingen involverar ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Allmän ökad instabilitet har medfört att aktörer alltmer frekvent använder cyberattacker mot kritisk infrastruktur för att uppnå säkerhetspolitiska mål. Detta får effekter för såväl den politiska ledningen, myndigheter, finansiella institutioner som för media. Vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen Sveriges suveränitet kan därmed hotas.

Lagens policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Mer om Cyber Challenge

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är anställd på lagets lärosäte.

För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare uppmanas att anmäla sig och deltaga i den internationella tävlingen Cyber 9/12 Strategy Challenge 2024 som arrangeras av Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Nationellt cybersäkerhetscenter kommer även att uppmärksamma dessa tre lag i särskild ordning i samband med den svenska tävlingen.

Anmälan och information

Anmälan till Cyber Challenge 2024 stänger 10 november 2023: Anmälningsformulär

Cyber Challenge 2024 är kostnadsfritt att delta i och fika samt lunch ingår. Tävlingen genomförs på engelska.

Det finns ett begränsat antal platser om max 20 lag. FHS reserverar sig rätten att välja ut lag om anmälningarna överstiger 20 lag. Lagen får mer information efter sista anmälningsdag.

Mer information

Datum: 1 februari 2024
Tid: 08.30—17.00
Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Kontakt: Carolina Dalmo, +46768923389, carolina.dalmo@fhs.se
Dela: