Sök

Sök

Ämnesseminarium i krigsvetenskap

Ämnesseminarierna vid Försvarshögskolan är endast öppna för lärare, forskare, doktorander och andra som är knutna till avdelningen.

Mer information

Datum: 25 oktober 2019
Tid: 10.00—12.00
Plats: Försvarshögskolan, SÖ-hallen
Kontakt: Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se
Dela: