• Start
  • Ämnesseminarium i krigsvetenskap

Ämnesseminarium i krigsvetenskap

Ämnesseminarierna vid Försvarshögskolan är endast öppna för lärare, forskare, doktorander och andra som är knutna till avdelningen.

Mer information

Datum: 21 december 2018
Tid: 10.00—12.00
Plats: Försvarshögskolan, 4C23
Kontakt: Jan Ångström, jan.angstrom@fhs.se
Dela: