• Start
  • Välkommen till ansökningsworkshop för Minor Field Studies-stipendium

Välkommen till ansökningsworkshop för Minor Field Studies-stipendium

Om du vill söka ett MFS-stipendium i samband med kandidatuppsatsskrivande till hösten har du chans att delta i en ansökningsworkshop där du kan få stöd och råd med just din ansökan. 

För att du ska kunna få hjälp på workshopen krävs att du har en påbörjad ansökan, ett uppsatsämne och ett tänkt land där du vill förlägga minst åtta veckor under hösten för att göra en fältstudie.

Ansökningsworkshopen äger rum tisdagen den 29 maj, kl 13-15 i Kajutan (N403).

Inför workshopen behöver du mejla din påbörjade ansökan till Carin Jutterström (internationell koordinator, carin.jutterstrom@fhs.se) senast måndagen den 28 maj kl 10.

Sista datum för ansökan om MFS-stipendium är 20 augusti 2018.

Publicerad 2018-05-04 Uppdaterad 2018-05-04