• Start
  • Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

Uppdraget från MSB är att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Arbetet startar i slutet av augusti och leds av Magnus Ranstorp, forskningsledare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Informationspåverkan i de salafistiska jihadistmiljöerna är ett förhållandevis nytt forskningsområde där det idag saknas studier och forskning i den svenska kontexten.

Av särskilt intresse är att studera de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i, likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.– Vi är glada att ha fått det här uppdraget då det är viktigt att fortsätta undersöka det här området därför att problemet med denna typ av påverkan synes markant. säger Lars Nicander chef på CATS, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.– Utförare blir Magnus Ranstorp, Nordens enda docent med inriktning mot terrorism, och slutredovisning sker i form av en rapport i juni 2018, säger Nicander.MSB ger samtidigt Malmö högskola i uppdrag att undersöka Muslimska brödraskapet i västvärldens budskap och metoder mot målgrupper i Sverige. Syftet med båda projektet är att förbättra samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan och därigenom stödja både operativa och förebyggande insatser.Ytterligare information på msb.se
Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2018-02-13