Sök
  • Start
  • Chiara Ruffa är årets Hugo Raab-pristagare

Chiara Ruffa är årets Hugo Raab-pristagare

Fil. dr. Chiara Ruffa har av Forskning- och utbildningsnämnden utsetts till 2017 års mottagare av Hugo Raab-priset. Priset delades ut vid Högtidsdagen den 7 december 2017.

Chiara Ruffa får Hugo Raab-priset för sitt arbete Military cultures and force employment in peace and stability operations. Afghanistan and Lebanon med följande motivering:

"Chiara Ruffa företräder ett traditionellt akademiskt förhållningssätt i sina praxisnära studier av nationella militära kulturer och deras betydelse för genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer. Hennes arbete visar på stor teoretisk medvetenhet, stor förmåga att formulera nyskapande forskningsproblem i ljuset av befintlig forskning och en mycket stor förmåga att analysera stora och komplexa empiriska material. Det tillåter henne i sin tur att betrakta skillnader i militära kulturer med en rad intressanta resultat som följd. Hennes forskning utgör ett innovativt och sofistikerat bidrag till studiet av nationella militära kulturer och ger oss ytterst intressanta och viktiga resultat av högt praktiskt värde som kan komma att påverka genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer. Chiara Ruffa har presenterat ett vetenskapligt arbete av särskilt stor betydelse vid Försvarshögskolan."

– Jag är mycket hedrad över att få priset, säger Chiara Ruffa.

Hugo Raab la grunden till akademisk militär utbildning

Hugo Raab var en svensk friherre och högre officer som levde år 1831-1881. Under sin militära karriär gjorde Raab många insatser för att modernisera arméorganisationen och officersutbildningen. I november 1876 avgav han sitt "Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm" där han argumenterade för en officersutbildning på akademisk grund.

Chiara Ruffa

Docent, Universitetslektor

Chiara.Ruffa@fhs.se
Publicerad 2017-11-21 Uppdaterad 2018-02-13