• Start
  • Träffa CTSS i Almedalen

Jonaldo/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Träffa CTSS i Almedalen

Intresserad att veta mer om digitala terrordåd, totalförsvarsplanering eller takfir-salafistisk extremism? Kom på våra seminarier!

Experterna från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) deltar i flera seminarier i årets politikervecka i Almedalen.

Efter Drottninggatan – takfir-salafistisk extremism i Sverige. Hur ser den ut och hur motverkas den?

Måndag 2/7 2018, 14:00–14:45
Donnersgatan 6
Arrangör: Försvarshögskolan

Takfir-salafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk?

Medverkande: Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare, CATS, Försvarshögskolan
Filip Ahlin, analytiker inom terrorism, CATS, Försvarshögskolan
Sakine Madon, politisk redaktör, Vestmanlands Läns Tidning
Lars Nicander, chef, CATS, Försvarshögskolan

Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning?

Måndag 2/7 2018, 16:00–18:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Försvarshögskolan

Sveriges totalförsvar har monterats ner de senaste åren. Nödreserverna har sålts av och vi är idag beroende av internationell logistik vid krigsfara. Men den politiska viljan att bygga upp totalförsvaret ökar igen. Finns det rättsliga och logistiska möjligheter för det nya totalförsvaret?

Medverkande: Fredrik Bynander, chef, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) Försvarshögskolan
Jenny Deschamps-Berger, chef analysenheten, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) Försvarshögskolan
Thomas Ekström, forskare inom logistik, Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan
Marika Ericson, doktorand i internationell rätt, Försvarshögskolan
Peter Hultqvist, försvarsminister, Regeringen

Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?

Tisdag 3/7 2018, 12:00–12:45
S:t Hansgatan 9, Visby
Arrangör: Telia och Försvarshögskolan

När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir fungerande uppkoppling och IT grunden för det nya totalförsvaret. Hur tänker den nya tidens angripare? Vilka digitaliserade samhällsfunktioner är de troligaste målen och hur kan vi agera för att stärka den digitala motståndskraften?

Medverkande: Lars Nicander, Chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), Försvarshögskolan
Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen (PTS)
Gunilla Glasare, Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Mats Lundbäck, CTO (teknikchef), Telia
Klas Lindström, Grundare och VD (Norden), 4C Strategies

Våra experter deltar på ytterligare seminarier:

Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?
Tisdag 3/7 2018, 09:00–09:45

Hur ser de religiösa extremistmiljöerna ut?
Tisdag 3/7 2018, 11:30–11:45

Kan allmänheten skyddas mot terrorhandlingar på allmän plats?
Onsdag 4/7 2018, 14:00–14:45

Våldsbejakande extremism – hur förebygger vi och vilka är utmaningarna? Vad kan vi lära av Danmark?
Onsdag 4/7 2018, 15:45–16:45

Dela:
Publicerad 2018-06-19 Uppdaterad 2018-06-21