• Start
  • Ny lärobok om militära arbetsmetoder
Professor Jerker Widén med den nya läroboken Militära arbetsmetoder.

Professor Jerker Widén med den nya läroboken Militära arbetsmetoder.

Ny lärobok om militära arbetsmetoder

Professor Jerker Widén är aktuell med en ny bok, ”Militära arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap".

Pedagogiskt perspektiv på den militära praktiken

- Boken är framför allt tänkt som kurslitteratur på grundnivå, för studenter på officersprogrammet, men vår förhoppning är att alla officerare ska ha nytta av boken i sin yrkesutövning. Även den militärt intresserade allmänheten kan få stort utbyte av boken. Vi försöker presentera de militära arbetsmetoderna på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt och man behöver knappast vara militär expert för att förstå beskrivningarna i de olika kapitlen, säger Jerker Widén.

Varför behövs en ny lärobok i krigsvetenskap?

- Sedan tidigare finns bra läroböcker i militärteori, särskilt rörande strategi, operationskonst och olika former av krigföring, t.ex. markkrigföring, marin krigföring, luftkrigföring. Dock är det betydligt sämre med högskolemässiga läroböcker som behandlar de militära arbetsmetoderna i mer praktisk mening. Den lucka boken fyller är främst att forskningsanknyta dessa metoder. Till skillnad från de flesta befintliga böcker beskriver vår bok också den historiska utvecklingen av en arbetsmetod, kopplar den till befintlig forskning och problematiserar metoden.

Hur mycket skiljer sig dagens militära arbetsmetoder från tidigare?

- Många traditionella metoder lever vidare i samtiden, men samtidigt har den militära tillämpningen blivit alltmer komplex och byråkratiserad vilket är en utmaning för oss som utbildar i krigsvetenskapens mer praktiska moment.

Hur mycket är specifikt för svenska Försvarsmakten och hur mycket är generellt för alla försvarsmakter?

- Mycket är generellt, men självklart hämtar vi de flesta procedurer och exempel från svenska erfarenheter, både historiska och samtida. Boken är primärt skriven för svenska officerare och de praktiska utmaningar de har eller kommer att få, men den kan nog med fördel även läsas av officerare från andra länder.

Finns det några universella metoder som alltjämt fungerar?

- Uppdragstaktik används till exempel av många västerländska försvarsmakter. Även krigsspel och fältövningar är vida använda av officerare i övriga världen, som viktiga pedagogiska instrument för att utbilda officerare.

Publikation

Militära arbetsmetoder. En lärobok i krigsvetenskap, Peter Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström (red), Universus, 2018

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen jerker.widén@fhs.se.
Publicerad 2018-09-21 Uppdaterad 2018-09-27