Sök
  • Start
  • Simon Hollis får årets Hugo Raab-pris
Vulkanutbrott på Island 2010.

Bild: Boaworm, CC BY 3.0

Simon Hollis får årets Hugo Raab-pris

Vilken roll spelar mellanstatliga, säkerhetspolitiska samarbeten vid hantering av naturkatastrofer som drabbar flera länder i samma region? Det har Simon Hollis, universitetslektor vid Försvarshögskolan, kartlagt i sin bok The Role of Regional Organisations in Disaster Risk Management: A strategy for Global Resilience, och för det tilldelas han Hugo Raab-priset 2018.

Vulkanutbrott med efterföljande askmoln, orkaner och jordbävningar. Naturkatastrofer stannar inte vid landsgränser och drabbar inte bara enskilda stater och invånare. Följdeffekterna blir ofta regionala men kan även bli globala. En vidgad syn på vad säkerhetsarbete är har under de senare decennierna växt fram och mellanstatliga organisationers roll i katastrofhantering har etablerats. Men gör deras arbete skillnad?

Simon Hollis har studerat 10 olika organisationer världen över och hur de från 1970-talet fram till 2011 har arbetat med förebyggande åtgärder och faktisk hantering av naturkatastrofer. Bland organisationerna återfinns Southeast Asian Nations, Arabförbundet, Pacific Islands Community och Southern African Development Community. Forskningen visar att organisationernas roll just nu är begränsad men att det finns en lovande potential för framtida insatser.

Försvarshögskolans prorektor Malena Britz kommenterar priset:

— Simons bidrag till den krishanteringsforskning Försvarshögskolan bedriver är spännande och omfattande. Vi studerar primärt Sverige och Europa så den här studien ökar vår förståelse för katastrofhantering i andra delar av världen, och visar också på en global normspridning där EU och FN är föregångare.

Forskning av synnerlig kvalitet

Hugo Raab-priset delas varje år ut till forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet.

— Det är en glädje och ära att få ta emot priset. Jag vill rikta ett särskilt tack till mina kollegor och vänner som stöttade mig i arbetet med den här boken, säger Simon Hollis i en kommentar.

Ur motiveringen till att Simon Hollis får priset:

I boken The Role of Regional Organisations in Disaster Risk Management: A strategy for Global Resilience öppnar fil dr Simon Hollis upp ett nytt fält i studiet av regional säkerhetspolitiska samarbeten genom att fokusera på det breddade säkerhetsbegreppet och specifikt det som utgörs av naturkatastrofer. På grundval av en unik jämförelse av tio regionala organisationer över hela världen och djuplodande empiriska och statistiska undersökningar problematiserar Hollis frågan om i vilken omfattning dessa organisationer tillhandahåller mer säkerhet för sina medlemsstater genom att på ett innovativt sätt pröva förklaringsvärdet av både rationella och kulturbaserade teorier i analysen av organisationernas kapacitet att hantera den nya typen av risker, lämnas förutom ett empiriskt bidrag även ett stort teoretiskt och metodologiskt bidrag.

Publicerad 2018-12-12 Uppdaterad 2018-12-12