Sök

CATS

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) är en nationell centrumbildning inom Försvarshögskolan med uppgift att både utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet.

Genom forskning, utredning och utbildning fördjupar sig centret i terrorismstudier, underrättelsestudier och informationsoperationer. Kontaktpersoner är enhetschef Dr. Lars Nicander och docent Dr. Magnus Ranstorp.

Puff bild
Vår verksamhet
Hur vi kan skydda samhället mot asymmetriska hot och terrorism, är kärnan i Cats verksamhet.
Puff bild
Publikationer
Ett urval av våra rapporter, böcker, artiklar och andra publiceringar finns samlade här.

Radikalnationalistisk miljö i Sverige

Den svenska radikalnationalistiska miljön sprider ett narrativ som har potential att radikalisera individer och inspirera till våldsdåd. Det framgår i en ny studie från Centrum för asymmetri...

Kartläggning av metoder för påverkan

Salafism och salafistisk-jihadism är ett nytt forskningsområde och det finns ganska lite studier om de salafist-jihadistiska miljöerna i en svensk kontext.

bil i öken
Hur kan finansiering av resande förhindras?
Vilka finansiella spår lämnar de som reser för att strida med terrororganisationer?
Puff bild
Mellan action och akademi
Hemliga uppdrag, bombhot och intervjuer med islamistiska ledare. För att bli terrorexpert krävs mer än forskning på kammaren. Det vet Magnus Ranstorp,...
Dela: