Sök

Forum för naturkatastrofer

Forum för naturkatastrofer är en återkommande mötesplats som arrangeras av CNDS för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. Syftet är att stärka kunskapsutbyte, dialog och förbättra kontakter mellan akademiker, praktiker och beslutsfattare som arbetar med frågorna och det långsiktiga målet är att skapa en bestående arena för kunskapsutbyte inom naturkatastrofforskningen i Sverige.

Forum för naturkatastrofer Den 15 november 2018 arrangerades Forum av Centrum för naturkatastroflära (CNDS) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserade på följande frågor:

  • Vad är samhällets skador och kostnader för naturolyckor och naturkatastrofer?
  • Hur kan vi använda data och varandras erfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och naturkatastrofer?

På Forum för naturkatastrofer 2018 diskuterades samhällets skador och kostnader för katastrofer från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Tillgång till data, metodik för användande av data, och hur data kan och får användas diskuterades. Dagen tog också upp frågor om vem som bär ansvaret för olika skadeförebyggande åtgärder och hur vi kan lära oss av varandra och förstärka samarbetet mellan olika aktörer.

Programmet hölls huvudsakligen på svenska, men med några inslag på engelska.

I våren 2021 hålls nästa gången Forum för naturkatastrofer.


Dela: