Sök

Sommarskola för doktorander och postdoc

En tvärsvetenskaplig kurs om naturkatastrofreducering

Kursen fokuserar på frågor kring naturkatastrofriskreducering och hur man kan bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt.

På grund av rådande situationen med Covid-19 pandemi kommer CNDS-EGU sommarskolan ersätts med en tvådagarswebinar. Senaste information finns på cnds-webbplatsen.

Dela: