Sök

Sommarskola för doktorander och postdoc

En tvärsvetenskaplig kurs om naturkatastrofreducering

Kursen fokuserar på frågor kring naturkatastrofriskreducering och hur man kan bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt.

Vi jobbar på upplägget till 2019 sommarskolan och uppdaterar sidan när ansökningsprocessen öppnar. Infomration från 2018 sommarskolan finns på cnds-webbplatsen.

Dela: