Föreningen FHS

Föreningen FHS verkar för Sveriges totalförsvar och krisberedskap i samverkan med myndigheter. Verksamheten avser även nytta och trevnad för dess medlemmar. Verksamheten är ideell.

Vem kan bli medlem?

Personer som har genomgått ”gamla” FHS, dvs före 1997, och de som genomgår FHS/CTSS Högre kurser samt Solbackakursen inbjudes att bli medlemmar i Föreningen. Föreningen FHS utgör därmed ett nätverk för personer inom området säkerhets- och försvarspolitik, krishantering mm som genomgått kurser vid FHS och CTSS. Medlemskap i föreningen kan erhållas även av den som tjänstgör/tjänstgjort vid CTSS eller tidigare IHT.

Varför ska man bli medlem?

Medlemskap i Föreningen erbjuder en unik möjlighet att bibehålla de nätverk som skapas under kurserna. Många kurser utnyttjar Föreningens möten som en möjlighet att bibehålla kursgemenskapen. Två gångar om året bjuds medlemmarna in till ett föredrag i något aktuellt och betydelsefullt ämne inom försvars- och säkerhetspolitik eller krishanteringsområdet som avslutas med en diskussion och en supé till självkostnad.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften är 300 kronor och är en engångsavgift. Medlemskap erhålls genom inbetalning av avgift till Föreningen FHS.

  • Plusgiro 50 25 71 – 3
  • Bankgiro 682-7166
  • Swish 123 361 5952
Dela: