Sök

Sök

Mentorprogram

Föreningen FHS består av alumner ur Försvarshögskolans högre chefskurser. Föreningen är ideell och verkar för att på olika sätt stödja Försvarshögskolan. Bland annat har föreningens medlemmar stor potential att verka som mentorer och nätverk åt lärosätets studenter. Mentorskapet är ett sätt för alumner att ge tillbaka till sitt alma mater.

Syfte

Syftet med ett mentorskapsprogram är att erbjuda studenterna en personlig inblick i yrkeslivet inom sektorn krishantering och säkerhet och därmed en ökad möjlighet att staka ut en framtida karriär efter studierna. Därtill ger mentorskapsprogram studenterna en plattform för nätverkande samt personlig coachning av erfarna personer. Mentorskapsprogrammet utgör även en möjlighet för mer omedelbar talanginventering och rekrytering.

Förutsättningar

Om Föreningen FHS och Försvarshögskolan ska etablera mentorskapsprogram bör detta inledningsvis ske som ett mindre pilotprojekt under år 2019 för att bedöma potentialen och erforderliga stödinsatser för att etablera ett program. Om pilotprogrammet utfaller väl kan projektet sjösättas i större omfattning och bör då även inkludera Försvarshögskolans övriga alumner om än i separata program.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att få mer information om pilotprojektet och eventuellt delta, hör vänligen av dig till Stephanie Young, sekreterare, Föreningen FHS.

Jag är intresserad av att få mer information om Föreningen FHS:s mentorprogram.
Jag är intresserad av att få mer information om Föreningen FHS:s mentorprogram.

Dela: