Sök

Cats verksamhet

Hur kan vi skydda samhället mot asymmetriska hot och terrorism? Den frågan är kärnan i Cats verksamhet. Vid centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier bedrivs forskning, utredning och utbildning för att öka kunskapen inom området.

Mesta möjliga hoteffekt med minsta möjliga insats, det är premisserna för asymmetrisk krigföring. Hoten kan skapas av statliga såväl som och icke-statliga aktörer och skiljer sig från konventionell krigsföring.

Cats är en nationell centrumbildning inom Försvarshögskolan med uppgift att både utveckla och sprida vetenskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet. Genom forskning, utredning och utbildning fördjupar sig centret i terrorismstudier, underrättelsestudier och informationsoperationer.

Oberoende ställning

Cats unika ställning som oberoende statlig tankesmedja gör att centret kan introducera lösningar och perspektiv som kan vara svåra att identifiera inom enskilda verksamheter. Detta sker bland annat genom akademiska artiklar, rådgivning utbildning och konfidentiella rapporter.

Informationsoperationer och terrorism

Cats föregångares huvudsakliga fokus var informationsoperationer i och med att sårbarheten i informationssamhället hade blivit synlig under 90-talet. Det arbetet byggde Cats vidare på vid starten 1998. Efter 11-september-attacken 2001 lades terrorismforskning till centrets fokusområden. Magnus Ranstorp, idag Nordens enda docent med inriktning på terrorism, knöts till centret. Hans internationella expertis kring radikalisering och terrorhot lyftes tidigt fram i flera regeringsbeställda studier på området.

Cybersäkerhet åter i fokus

Under åren har nätverket av nationella och internationella experter utökats och centret är välkänt även utanför Sveriges gränser. Med anledning av cybersäkerhets-skandaler och rysk hybridkrigföring har studier kring cyberattacker, cybersäkerhetspolicy och påverkanskampanjer återigen blivit mycket efterfrågat.

Internationellt nätverk

På underrättelseområdet har en unik akademisering av professionen börjat med två erfarna senioranalytiker och tillika doktorander. Till detta läggs även forskningsmedel från MUST samt ett starkt internationellt nätverk av seniorrådgivare som Dr. Greg Treverton - tidigare ordförande i US National Intelligence Council (NIC) under Barack Obama- samt Sir David Omand, brittisk underrättelsekoordinator hos Tony Blair.

Anslag från MSB

Cats finansieras främst via anslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdragen kommer från bland annat Regeringskansliet, Försvarsmakten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner är enhetschef Dr. Lars Nicander och forskningsledare Dr. Magnus Ranstorp.

Dela: