Sök

Sök

Vad köpare av våra utbildningar behöver veta

Våra konceptutbildningar UGL, IL och UL är samtliga vetenskapligt grundade och varumärkesskyddade. För att säkerställa detta har Försvarshögskolan licensavtal med de arrangörer och handledare som vill genomföra kurserna. Enligt avtalet ska arrangörer och handledare hålla sig uppdaterade på konceptens innehåll. Under respektive kurs kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller för just den kursen.

Försvarshögskolan genomför endast ett litet antal grundkurser per år. Vi fokuserar istället på att utbilda och kompetensutveckla handledare samt att utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna.

Aktiva arrangörer och handledare

Det finns ett stort antal arrangörer och handledare som genomför våra grundutbildningar. Här finner du de som för närvarande är aktiva

Samverkan

För att skapa ett ökat samarbete kring UGL-konceptets utveckling av utbildningsmaterial och handledarroll finns en samverkansgrupp för UGL-arrangörer. För att delta i gruppen ska arrangören genomföra minst 15 UGL-kurser per år och administrera stora UGL-handledarnätverk. Genom att samarbeta istället för att konkurrera ser vi även till att UGL fortsätter vara en av Sveriges största ledarutbildningar.

Medverkande arrangörer är: Core Code International; Gällöfsta Perlan Ledarskap; Här och Nu; M-gruppen; Rezon; Umeå universitet; Försvarsmakten: MHS Halmstad; MHS Karlberg; SSS Karlskrona; TrängR Skövde

Kvalitetssäkring

Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar UGL i enlighet med etiska och vetenskapliga krav samt den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap.

Kvalitetssäkring av ledarskapskoncepten

Vem kan köpa utbildning?

Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar kan bara beställas av juridiska personer, inte av enskilda enskild firma eller fysiska personer. För att kunna gå kursen behöver därför en juridisk person betala kursavgiften, enligt förordningen för uppdragsutbildningar (2002:760). 

Dela: