Sök

Sök

Riktlinjer för att få genomföra UGL

UGL är ett registrerat varumärke och UGL-kurser får endast genomföras enligt fastställda riktlinjer. Om du deltagit i en UGL-kurs som inte följer dessa riktlinjer ombeds du kontakta Försvarshögskolan.

Riktlinjer för UGL

 • UGL leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare, registrerade i Försvarshögskolans handledarregister över aktiva UGL-handledare. Register över UGL-handledare. Pdf, 126.9 kB.
 • UGL genomförs sammanhängande under fem dagar enligt Försvarshögskolans fastställda koncept. UGL får ej, utan medgivande från Försvarshögskolan, marknadsföras och genomföras i kombination med andra erbjudanden.
 • Tidsramarna är start tidigast klockan 08.00 och avslut för kvällen senast klockan 21.00. Sammanlagd effektiv kurstid är 48 timmar.
 • Deltagarantalet får inte understiga 8 och inte överstiga 12
 • Kursens sammansättning formas så att deltagarna utgör en främlings­grupp
 • Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång
 • Annan kvällsaktivitet kan inte planeras in under veckan
 • Närvaro i kursen av andra än kursdeltagarna och handledarna är inte tillå­ten
 • Kursen är känslomässigt krävande varför deltagarnas livssituation bör vara i balans.
 • Båda handledarna är närvarande i kursrummet under alla moment utom där det särskilt anges att man arbetar i smågrupper eller i par.
 • Förutom information om kursens plats, tidsramar, utrustning, deltagarförteckning etc. ska deltagarna senast en vecka före kurs få materialet ”Välkommen till UGL”.
Dela: