Sök

Sök

Modul 2: Strategisk ledning på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Den här kursen ger dig bredare perspektiv och förståelse för samhällelig säkerhet och hur den påverkas av samtida och framtida globala trender och säkerhetsutmaningar. Kursen ingår i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan.

Den här kursen syftar till att förse deltagarna med verktyg för att kunna analysera hur olika nyckelaktörer prioriterar samhällskritiska funktioner och hur de påverkar internationell fred och säkerhet. Du får redskap för att avgöra om, när och för vem en situation kan anses utgöra en kris. Kursen undersöker också hybridkrigföring och –konflikter.

Kursen ger en fördjupning i det strategiska ledarskapets uppgifter, ställningstaganden och utmaningar kopplade till krishantering.

Lärandemål

Lärandemålen för denna kurs innefattar förmåga att:

  • Analysera hur samtida och framtida globala trender och säkerhetsutmaningar i en snabbföränderlig värld påverkar insatser för internationell stabilitet och hållbarhet.
  • Kunna analysera hur nyckelaktörer prioriterar samhällskritiska funktioner och påverkar internationell fred och säkerhet
  • Undersöka det strategiska ledarskapets och krishanteringens uppgifter, ställningstaganden och utmaningar genom att använda diagnostiska verktyg för bedömning av kris.

Om programmet och kursen

Kursen är den andra modulen i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Du söker till en modul i taget och för antagning krävs att du slutfört föregående moduler.

Vem kan söka?

Programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan utgör en del av Sveriges bidrag till Natos program Partnership for Peace (PfP) och är i första hand öppen för sökande från PfP:S och Natos medlemsländer och organisationer som är verksamma inom dessa nätverk. Om de platser som är avsedda för dessa målgrupper inte fylls kan det bli aktuellt att anta sökande från andra länder.

Programmet vänder sig till ledare och beslutsfattare som arbetar med samhällssäkerhetsfrågor.

Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Dela: