Sök

Sök

Modul 4: Mötesplats för den internationella samhällssäkerhetsarenan

Den fjärde och sista modulen av programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan har som syfte att vara en inspirerande och återkommande mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagare på programmet.

Vid sidan av att främja nätverkande mellan kursdeltagare kommer externa gäster bjudas in. Det kan till exempel vara ledare, experter, tankesmedjor och andra av intresse för deltagarnas professionella utveckling och den internationella samhällssäkerhetsarenan.

Lärandemål

Lärandemålen kommer vara flexibla och anpassas efter syfte och agenda.

Om programmet och kursen

Kursen är den fjärde modulen i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Du anmäler dig till en modul i taget och för antagning krävs att du slutfört föregående moduler.

Vem kan söka?

Programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan utgör en del av Sveriges bidrag till Natos program Partnership for Peace (PfP) och är i första hand öppen för sökande från PfP:S och Natos medlemsländer och organisationer som är verksamma inom dessa nätverk. Om de platser som är avsedda för dessa målgrupper inte fylls kan det bli aktuellt att anta sökande från andra länder.

Programmet vänder sig till ledare och beslutsfattare som arbetar med samhällssäkerhetsfrågor.

Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Dela: