Sök

Sök

Kompetens­utveckla dig och din organisation

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.

Utbildningarna ges inom områden som vi kan och är bra på som totalförsvar, säkerhet, krisberedskap och ledarskap.

Du kanske är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kanske har du en roll inom Sveriges totalförsvar. Kanske är du officer och vill vidareutbilda dig? Kanske vill du investera i ledarskapsutbildning för en grupp chefer i din organisation? Eller behöver du möjligen fräscha upp dina språkkunskaper? Våra uppdragsutbildningar finns inom områdena krisberedskap, ledarskap, informationssäkerhet, totalförsvarsjuridik, militära uppdragsutbildningar och språk.

Vem kan anmäla sig?

Arbetsgivare (juridisk person) inom såväl offentlig som privat sektor köper kursplatserna. Det betyder att du som privatperson inte kan anmäla dig.

Säkerhetsskydd

Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla re...

Krisberedskap

Våra utbildningar i krisberedskap förbereder dig inför allvarliga händelser som skulle kunna drabba vårt samhälle. De är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris. U...

Ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp. Några är specifikt avsedda för högre chefer med flera nivåer under sig men de flesta är öppna för chefer på alla nivåer i organisationer där...

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar i totalförsvarsjuridik tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor för...

Militära uppdragsutbildningar

Militära uppdragsutbildningar har en lång tradition på Försvarshögskolan. De är unika i sitt slag och skräddarsydda för att täcka Försvarsmaktens behov av nivåhöjande utbildningar.

Språkutbildningar

Vi har språkutbildningar för dig som vill lära dig ett nytt språk eller utveckla kunskaper du redan har. För dig som är på väg till tjänstgöring utomlands, arbetar i en internationell stab e...

Dela: