Sök

Beställ kursmaterial

Här kan du beställa den nya pärmen UGL 2016.

Du som är praktiserande handledare och vill finnas i vårt handledarregister måste köpa den nya kursmaterialet. UGL 2016 är fortfarande en del av varumärket UGL 2008 och kräver inte omlicensiering.

Tillsammans med samverkansgruppen har UGL uppdaterats till UGL 2016. Materialet provkördes december 2015 – februari 2016. Vad är då nytt? Det finns en del nya övningar och uppgifter, men de stora förändringarna gäller

  • Ledarskapet får en central roll: framgångsrika ledare uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett utvecklande ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga.
    UGL:s mål och delmål kopplas till Försvarshögskolans Ledarskapsmodell redan i samband med att målet presenteras dag 1 och teorin om ledarskap har omformulerats.
  • Kommunikation, konflikthantering och beslutsfattande lyfts fram som en röd tråd genom hela UGL-veckan. Teorierna om kommunikation och beslutsfattande har skrivits om.
  • Feedback-teorin är omformulerad och FIRO lyfts fram som ett viktigt komplement.

Jag beställer en UGL 2016- pärm för 3 500 kr exklusive moms. Leveranstiden är ca 10 arbetsdagar. 
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar om mig behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).


Dela: