Inbjudan: frukostseminarium kriskommunikation och terrorism

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan anordnar bland annat kurser, seminarier och workshops för yrkesverksamma inom krisberedskapssystemet. Vi vill med detta initiativ tillsammans med CIP-institutet erbjuda möjlighet till fördjupning inom området kriskommunikation och terrorism. CIP-institutet kommer även informera om sin verksamhet den kommande konferensen i Madrid.

Tid: Torsdagen 29 mars, kl 08:30-11:00. (Kaffe och smörgås serveras från kl 08:15)

Plats: Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37, Försvarshögskolan, IHT, Stockholm

Inbjudna deltagare: Kommunikatörer och representanter från myndigheter, organisationer och företag i svenska krisberedskapssystemet.

Språk: Programmet kommer genomföras på engelska 

Preliminärt program

Introduktion: Presentation av FHS, CIP-institutet, konferensen i Madrid och dagens program

Presentation 1: Erfarenheter från processdriven kriskommunikation i samband med terrorattentaten i Belgien 2016. Stijn Peters – Campus Cesta (University of Antwerp)

Presentation 2: Terrorismens kommunikation. Hans Brun – FHS

Paneldebatt: Debatt och frågestund om utvecklingen inom kriskommunikation.

Moderatorer: Stina Wessling och Anders Johansson

Anmälan: Anmälan deltagande här senast måndag 26 mars.

Dela: