Inbjudan till FHS:s seminariumserie

Högre kurs i samhällets krisberedskap och Totalförsvar 2017-2018

FHS genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Försvarsmakten årligen högre kurser i samhällets krisberedskap. Högre kurs steg 2 genomförs under sju (7) veckor fördelat på 8 månader. Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan samt sin förmåga att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Som en del i kursen har deltagarna, indelade i fyra grupper, i en dialog med kursledningen och representanter för MSB och Försvarsmakten, genomfört en studie med syfte att fördjupa sina kunskaper inom ramen för ett valt tema som berör samhällets säkerhet.

Grupperna ska genomföra ett seminarium (á 120 min) med temat
i fokus samt redovisa sitt arbete i en rapport till uppdragsgivarna. Varje seminarium leds av respektive grupp och externa personer och organisationer bjuds in i särskild ordning genom inbjudan.

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm. Konferenslokal Sverigesalen.

Du som har fått inbjudan får anmäla dig till följande seminarierna. Om du inte får en bekräftelse efter du har skickat in din anmälan, vänligen skicka ett mejl till Annica Holmström.

Dela: