Sök

Inbjudan till utbildning om totalförsvar 2.0 – modifierad

Detta är en fortsättning på den utbildning till dem som deltog i under 2018. Observera att vi inte tar emot anmälningar från nya deltagare.

Syftet är att ge ett urval dricksvattenproducenter förutsättningar för att kunna upprätthålla verksamheten och försörja samhällsviktiga verksamheter under större störningar, höjd beredskap och krig.

Målgrupp

Samma målgrupp som vid 2018 års utbildning. Om någon person ersätts av annan måste denne vara placerad i lägst säkerhetsklass 3, deltagarnas organisation ansvarar själv för att kravet är uppfyllt.

Programmet och innehåll

Se utskick från Livsmedelsverket

Datum

Observera att utbildningen genomförs 13 – 15 oktober. Om det finns begränsningar på antal personer i samma lokal tvingas vi göra en 2 dagars och då gäller 2 alternativ:

  1. 13 – 14 oktober (i första hand till de med byte av flyg/tåg på Arlanda)
  2. 15 – 16 oktober

Ekonomi

Deltagarna står för egna kostnader för resa och hotellnätter.

Anmälan

Anmälan görs till via blanketten nedanför eller via annica.holmstrom@fhs.se senast 18 juni 2020

Dela: