Sök

Pilotworkshop om livsmedelsförsörjning vid kris och höjd beredskap

Livsmedelsförsörjning är ett av sju prioriterade områden inom den återupptagna totalförsvarsplaneringen. I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft finns förslag på hur vi i Sverige kan säkerställa mat på bordet i händelse av höjd beredskap och krig under minst tre månader.

Näringslivet utgör en helt väsentlig del av totalförsvaret och ska delta i planeringen. Denna workshop riktar sig till dig som arbetar med beredskap, säkerhet eller logistik på företag inom livsmedelskedjan. Workshopen har som mål att förmedla det säkerhetspolitiska läget som bas för den fortsatta totalförsvarsplaneringen och att ge bättre förutsättningar för näringsidkare att delta i Sveriges krisberedskaps- och totalförsvarsplanering. Workshopen blir också ett tillfälle att möta andra aktörer och att under eftermiddagen diskutera, utifrån ett scenario, hur vi tillsammans kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen även under svåra förhållanden.

Efter dagen kommer du ha mer kunskap om:

  • Totalförsvaret och dess behov av stöd
  • Det säkerhetspolitiska läget
  • Konsekvenser och utmaningar för livsmedelsföretag under höjd beredskap och krig

Workshopen vänder sig till dig som arbetar som säkerhets- eller logistikchef inom livsmedelsföretag. Vi ser gärna 2-3 deltagare per organisation framöver men för piloten 2019 är det främst deltagare i SKAL-gruppen som deltar för att ge viktig återkoppling på upplägg och innehåll.

Tid och plats: Tisdag den 10 december vid Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, lokal Landqvist

Workshopen startas klockan 9.00 med kaffe och registrering och avslutas ca 16:30.

Kostnad: Workshopen är avgiftsfri. Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva. Gemensam fika och lunch igår.

Dela: