Sök

Säkerhetsskyddsseminarium 2020

Foto: Santos Jefferson/Unsplash

Anmälan till Säkerhetsskyddsseminarium 2020 för säkerhetsskyddschefer

Tidpunkt

Seminariet äger rum den 20-21 oktober 2020.
Tisdag 20 oktober kl 10:00-17:00 med efterföljande samkväm.
Onsdag 21 oktober kl 09:00-16:30

Målgrupp

Målgruppen är personer som är säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef inom statlig verksamhet. Max antal deltagare: 80 personer.

Avgift

Seminarieavgift: 4 000 SEK.
I avgiften ingår måltider: fika förmiddag och eftermiddag samt salladslunch.

Syfte

Syftet är att, i en trygg mötesplats för professionen säkerhetskyddschefer, skapa förutsättningar för deltagarna att kunna utveckla sin roll och tillämpa säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet är också att stärka och främja nätverkande inom området säkerhetsskydd och säkerhetsskyddschefer.

Mål

Målen är att deltagarna utvecklar sin kunskap och förståelse för ett system för säkerhetskyddsåtgärder samt införande och effekten av ett balanserat säkerhetsskydd, framtida utmaningar och tillämpning av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Medverkande

Experter från underrättelse och säkerhetsmyndigheterna.

Program

Seminariet består av presentationer i plenum samt fem tematiska workshops.

Workshops genomförs i mindre grupper men alla deltagare får möjlighet att delta i samtliga :

  • Säkerhetsskyddsanalys i praktiken
  • Informationssäkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Ledning och styrning av säkerhetsskydd
  • Säkerhetsskyddade upphandlingar

Vi ber om ditt mobilnummer eftersom vi använder oss av en sms-tjänst när vi kommunicerar med seminariedeltagare.Dela: