Sök

Sök

Försvarsmaktens organisatoriska tillväxt

Ett projekt som undersöker officerares erfarenheter från anställning i Försvarsmakten.

Arbetsliv och balans mellan arbete och fritid

I projektet analyseras bland annat ungas inträde i arbetslivet som officer/specialistofficer, erfarna officerares tradering av kunskap till nya kollegor.

I projektet analyseras även officerares balans mellan arbete och fritid, eftersom det är en viktigt aspekt när det gäller att behålla personal i en organisation som karakteriseras av tillväxt.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2022-2025

Dela:
Publicerad 2022-02-17 Uppdaterad 2022-04-27