Sök

Framtidens försvarsmakt 2045-50, idéperspektiv

Studien fokuserar på Försvarsmaktens framtida militära förmåga, teknologi och stridskrafter. Inledningsvis kommer studien att ha en framåtblickande karaktär. Det första steget är en krigsvetenskapligt baserad pilotstudie av trender och möjligheter från 2045-2050 med fokus på framtidens operationsmiljö när det gäller obemannade stridsfordon och artificiell intelligens.Projektet ingår i Försvarsmaktens forskningsprogram Forskning och teknikutveckling (FoT).

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2019-2020

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22