Sök

Intervjumetodutveckling med personlighetspsykologiskt fokus

Forskningsprojektet ska utveckla en intervju- och bedömningsmetod som ger en djupare förståelse av ledarskapets containerfunktion och destruktiva ledarskapsbeteenden.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2019-2021

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22