Sök

Metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling

Forskningsprojektet undersöker metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling för ökad forskningssamverkan med försvarsindustrin.

Projektet studerar operationsanalys som ett verktyg för styrning av teknik- och förmågeutveckling ur ett perspektiv där myndigheter, näringsliv och lärosäten tillsammans bidrar till att utveckla framtida försvarsförmåga.

Forskningen inom metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling studerar gemensamma behov av metodutveckling mellan försvarsindustri och försvarsmyndigheter. I relation till denna forskning representerar försvarsindustrin även perspektiv och kunskaper som inte går att återfinna inom akademi eller myndigheter. På så sätt ger detta projekt unika möjligheter.

Projektet ska även utveckla och stärka former för forskningssamverkan mellan Försvarshögskolan och Saab AB. Att utveckla fungerade kontaktytor mellan lärosätet och Saab AB och mellan forskning och utveckling är viktigt för att stärka kunskapsöverspridningen mellan ämnet och försvars- och säkerhetssektorn. Detta projekt bidrar till att samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället är en naturlig och integrerad del av forskningen inom försvarssystem.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Saab AB

Finansiering

KK-stiftelsen och Saab AB

Pågår

2020-2022

Dela:
Publicerad 2021-04-16 Uppdaterad 2021-04-16